Privátní finance online

Newsletter Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Jediná věta v zákoně by měla zhruba půl milionu rodičů zbavit pořádných starostí. Ty jim přinesly změny ve stavebním spoření, které uvedl v platnost nový občanský zákoník.

Poohlédněme se za uplynulým rokem 2015, který byl v mnoha směrech zajímavý. Do penzijního systému vnesl několik úprav a změn.

Na začátku roku 2016 zahájila fungování nová společnost Generali Investments. Nový je však jen název subjektu, který vznikl sloučením dvou známých společností – ČP Invest a Generali Asset Management.

Určitým fenoménem českého trhu jsou v posledních dvou letech korporátní dluhopisy s vysokým výnosem. S jejich nabídkou se můžeme setkat dokonce i na billboardech.

Po hubených „krizových“ letech, ve kterých firmy spíše snižovaly, v lepším případě udržovaly stavy svých pracovníků, pracovní trh ožil novým životem.