Privátní finance online

Nový investiční program Generali Partner Invest Plus

Návrat na Newsletter Únor 2016

Na začátku roku 2016 zahájila fungování nová společnost Generali Investments. Nový je však jen název subjektu, který vznikl sloučením dvou známých společností – ČP Invest a Generali Asset Management. Se společností ČP Invest máme dlouholeté zkušenosti a investiční produkty s logem ČPI jsou u našich klientů oblíbené.

Dobrou zprávou je, že všechny oblíbené fondy a investiční programy zůstaly zachovány; ještě lepší je, že některé byly vylepšeny a zmodernizovány. Asi největší změna se týká programu Partner Invest, jehož název nyní zní Generali PARTNER Invest Plus.

Základní charakteristika produktu zůstala zachována. Jedná se o investiční program určený zejména pro pravidelné investování ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tedy ideální nástroj pro plnění dlouhodobých investičních cílů – tvorba rezerv na důchod, na podporu dětí při studiu či při pořízení vlastního bydlení nebo prostě jen zhodnocení nevyužitých volných prostředků.

Investiční program obsahuje pochopitelně i nadále funkci „životního cyklu“, tedy přesun portfolia do konzervativnějších složek s blížícím se koncem předem stanoveného investičního horizontu. První velkou změnou v novém Partner Investu je počet fází a způsob přechodu mezi nimi. Nový program obsahuje tři fáze a přesun z jedné do druhé neprobíhá jednorázově, ale postupně v období 36 měsíců (tedy každý měsíc 1/36 celkového portfolia do úplného přesunu majetku).

 

Úvodní Fáze 3 investičního programu je nejvíce dynamická. Je tvořena nově založeným Generali Prémiovým dynamickým fondem, který je tvořen z 95 % akciemi, akciovými fondy a ETF. Toto rozložení může flexibilně měnit a snižovat tak akciovou složku na úkor dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v turbulentních obdobích. Do tohoto fondu je zainvestován majetek klienta až do doby 10 let před nastaveným koncem investičního programu.

Prostřední Fáze 2 je tvořena smíšeným fondem Generali Prémiový vyvážený fond. Fond není nový, před změnou společnosti fungoval pod názvem Generali CEE Balancovaný fond. Je tvořen 60% dluhopisovou složkou tvořenou zejména korporátními dluhopisy a 40% akciovou složkou. Nejčastější rating dluhopisů je BB, jde tedy o kvalitnější korporátní dluhopisy z ratingové stupnice. Fáze 2 je určena pro dobu 10 až 5 let před koncem programu.

Závěrečná Fáze 1 je konzervativní a slouží k ochraně doposud nastřádaných a zhodnocených prostředků. Ty nejsou zainvestovány v potenciálně nejvýnosnějších, ale také zároveň v nejrizikovějších dynamických fondech, naopak jsou na posledních pět let umístěny do konzervativního fondu, v tomto případě do Generali Prémiového konzervativního fondu. Ten je složen ze státních a korporátních dluhopisů.

Inovovaný PARTNER Invest Plus umožňuje flexibilnější přístup k investování. Lze nastavit takzvanou „investiční brzdu“, tedy zastavit přestup v určité fázi a v té zůstat do konce programu. Lze rovněž v průběhu zkracovat či prodlužovat trvání programu – pouze však jednou v každé fázi. Snížit nebo navýšit lze i cílovou částku.

Změnou prošel i ceník produktu. Nově jsou stanoveny pouze dvě výše poplatků. Pro investování do výše cílové částky je stanoven poplatek 3,7 %. Při průběžném splácení poplatku nebo při investici převyšující předplacenou cílovou částku je stanovena sazba 4 %.

Investovat lze pravidelně již od 500 Kč měsíčně a produkt lze využít i na jednorázovou investici.

Závěrem zpráva pro stávající klienty, kteří investují v programu ČP Invest Partner Invest. Tento program, včetně všech parametrů, zůstane beze změny zachován a poběží souběžně s výše popsaným novým produktem.

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.