Kdy je ta správná chvíle začít investovat?

Návrat na Newsletter Květen 2018

Investování tvoří základní stavební kámen každého rozumného finančního plánu. Jde o aktivní vytváření pozitivní budoucnosti své či svých blízkých. Ať už se bavíme o zajištění pohodové penze, studia dětí či jakéhokoliv jiného finančně nákladného, ale přesto nezbytného životního cíle. Ponechme teď stranou otázku jak a do čeho investovat a zaměřme se na otázku „Kdy začít?“.

 

Pro plnění dlouhodobých finančních cílů jsou často využívány dynamické investiční nástroje, převážně založené na akciích. Ty mají tu nepříjemnou vlastnost, na rozdíl například od spořicího účtu v bance, že jejich aktuální výnosy poměrně zásadně kolísají dolů a nahoru. Ideální chvílí pro investice by tedy měla být situace, kdy jsou ceny nízko. To ale bohužel naráží na dva zásadní poznatky. Za prvé – nikdo, kdo nezná budoucnost, neumí určit, jestli dnešní nízká cena bude při zpětném pohledu za pět nebo deset let „dno“, nebo „vrchol“. A za druhé – za více než dvě stě let, co fungují moderní akciové trhy, se bohužel naprosto spolehlivě potvrdilo, že pokles cen jen málokdy motivuje investory k nákupu.
To, co by ve výloze módního obchodu svítilo nápisem VÝPRODEJ a plnilo obchod kupujícími, v investičním světě zkrátka nefunguje. Odborně řečeno, časování trhu příliš nefunguje – nízkou cenu lze většinou poznat až zpětně, a i když pokles vidíme, málokdy nám naše vlastní psychika dovolí nakupovat.

 

Nezbývá, než na výše položenou otázku odpovědět „Nejlépe ihned“. A proč? Kromě toho, že tu správnou chvíli, jak jsme si popsali, je téměř nemožné rozpoznat, hrajeme proti silnému nepříteli. A tím je čas. Každý odložený den, měsíc či rok znamená pouze to, že budeme muset začít později s vyšší částkou. U dlouhodobých investic je tím klíčovým faktorem složené úročení, tedy přesněji zhodnocování již vytvořených výnosů. Jak se kdysi vyjádřil Albert Einstein, jedná se o „Osmý div světa“. Představme si třicetiletého člověka, který chce mít do penze, do které půjde v 67 letech, připravené dva miliony korun. Kolik musí pravidelně investovat, pokud začne dnes? A kolik pokud později? Při průměrném 6% zhodnocení dynamické investiční strategie a při vlivu všech nákladů spojených s pravidelnou investicí je to dramatický rozdíl:

 

 

Pro zisk dvou milionů korun tedy stačí při dostatečně dlouhém časovém horizontu odkládat do investičního produktu méně než tisíc korun měsíčně. Anebo také deset tisíc. Rozdíl je pouze v rozhodnutí „Kdy začít“.

 

Neváhejte se obrátit na svého finančního poradce. Pomůže vám vytvořit investiční plán, který vám zajistí splnění důležitých dlouhodobých finančních cílů, poradí vhodnou investiční strategii a doporučí vhodný investiční nástroj.