Privátní finance online

Přiměl nás COVID-19 přemýšlet o životním pojištění?

Návrat na Newsletter Leden 2021

Pandemie COVID-19 vyvolává obavy takřka po celém světě. Také Češi se bojí jejích následků, ať už se jedná o dopady ekonomické nebo o strach z nákazy samotné. Jaký vliv má však probíhající epidemie na podobu našich životních pojistek? Jsme dostatečně v tomto směru zodpovědní a chráníme se před finančními dopady, které by mohly z případných zdravotních obtíží plynout? Více než polovina Čechů nemá sjednáno žádné životní pojištění a není tak vůbec chráněna pro případ nenadálých zdravotních situací. Současná epidemická situace však alespoň část z nás přiměla, aby o životním pojištění začala přemýšlet. Až 17 % dotázaných totiž uvažuje o tom, že si takové pojištění zřídí.

 

Impuls pro pojistku

Polovinu z těch Čechů, kteří si životní pojištění platí, přitom ani nenapadlo, že by právě pandemie COVID-19 mohla být důvodem, proč by se měli zajímat o nastavení své životní pojistky. I přes rizika a obavy, které vyvolala současná epidemie, pouze 11 % Čechů bere současnou situaci jako důvod k tomu, aby se alespoň podívali do své životní pojistky, kterou si platí, a zvážili, zda je správně nastavena. Změny v pojistce na základě impulsu současné situace provedlo pouze 2 % z nás.

 

V nastavení pojištění tápeme

Z výsledků našeho průzkumu by se možná dalo soudit, že jsou si tedy Češi pravděpodobně jisti tím, že jejich sjednané životní pojistky hrozící rizika kryjí dobře, a není tedy potřeba pojistné krytí nijak revidovat. Opak je přitom pravdou. Pouze 16 % z těch, kdo životní pojištění mají, si je jistá, že výše sjednaných pojistných částek pokryje výpadek příjmu v případě nenadálé životní situace. Až 19 % si to jen myslí, ale jisti si tím nejsou. Celých 32 % lidí s životním pojištěním je smířeno s tím, že ví, že jim výše sjednané pojistné částky u životního pojištění výpadek příjmu nepokryje. Navíc je alarmující, že 33 % lidí to buď neví, nedokáže to posoudit nebo je dokonce nenapadlo o tom ani přemýšlet.

Závěr

Co z výše uvedeného můžeme jednoznačně soudit? Že my Češi v životním pojištění hodně tápeme a nevnímáme ho dostatečně jako nástroj zajištění příjmu v případě nenadálých životních situací. Přitom kdy jindy než v současné situaci bychom si to měli více uvědomovat? Pomoc státu v situacích, jako je úmrtí živitele rodiny, invalidita či dlouhodobá pracovní neschopnost, není většinou ani zdaleka dostatečná a nemůžeme tak na ni spoléhat. Bez správně nastavené pojistné ochrany mohou v těchto situacích hrozit vážné finanční problémy, neschopnost pokrýt nezbytné výdaje a splátky úvěrů a následně tak pokles životního standardu i ztráta majetku.

 

A co Vy? Jste si jisti, že Vaše životní pojištění svým nastavením odpovídá Vaší situaci a pokrylo by hrozící výpadek příjmu? Kontaktujte svého finančního poradce.

 

Poznámka: Data jsou založena na výzkumu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, který proběhl na konci listopadu 2020 prostřednictvím agentury Instant Research Ipsos na reprezentativním vzorku české populace (velikost vzorku 1010 respondentů).