Koronavirus a pojištění

Návrat na Newsletter Mimořádný newsletter

Česko potvrdilo již desítky nakažených novým typem koronaviru, způsobujícím nemoc COVID-19. Zajímá Vás, zda by se při cestách do zahraničí na takové onemocnění vztahovalo Vaše cestovní pojištění? Nebo zda jste kryti prostřednictvím svého životního pojištění? Zeptali jsme se přímo pojišťoven.

Cestovní pojištění a koronavirus

U cestovního pojištění je zásadní sledovat informace o rizikovosti jednotlivých destinací, které zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV), případně Světová zdravotnická organizace (WTO). Cestovní pojištění totiž nekryje případy, kdy vycestujete do země, na kterou se takové varování vztahuje. Pokud k onemocnění koronavirem dojde v lokalitě, kam MZV doporučení necestovat nevydalo, pak pojišťovny bez problému plnění poskytnou. V případě, že vycestujete a varování je MZV vydáno až poté, bude se pojištění vztahovat i na situaci v souvislosti s koronavirem.

Pokud na cestách uvíznete v karanténě a Vaše cestovní pojištění má v tu dobu zároveň končit, slibuje většina pojišťoven bezplatné prodloužení cestovního pojištění na adekvátní dobu (například po dobu trvající karantény v cílové oblasti). Vždy je však nutné kontaktovat asistenční službu. O umístění do karantény rozhodují místní orgány v dané destinaci, ty by se také měly postarat o náklady na pobyt v ní. Je potřeba zmínit, že se cestovní pojištění samozřejmě nevztahuje na ušlou mzdu v souvislosti s karanténou, náhradní letenky do ČR, prodloužené parkování na letišti a podobně.

Jak je to s pojištěním storna zájezdu?

Pokud máte sjednáno cestovní pojištění včetně storna a na cílovou oblast je vydáno varování, pak by většina pojišťoven pojistné plnění neposkytla. Generali Česká, Kooperativa, Slavia a Uniqa uvedly, že by pojistné plnění poskytly – samozřejmě s podmínkou, že pojištěný zakoupil pojištění storna před vyhlášením varování MZV.

V případě, že se naše pojištění na storno zájezdu z důvodu koronaviru nevztahuje, oporu bychom měli i tak najít v občanském zákoníku. Klienti cestovních kanceláří mají totiž právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu, jestliže v místě destinace nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na dopravu do dané destinace. V takovém případě má tedy zákazník cestovní kanceláře právo na vrácení uhrazených plateb za zájezd.

V souvislosti s omezením některých leteckých spojení z důvodu koronaviru má cestující nárok na vrácení peněz za letenku. Dle nařízení Evropského parlamentu a rady vzniká cestujícím nárok na proplacení letenky, nikoliv však na odškodnění. Je nutné se obrátit na danou leteckou společnost. Z cestovního pojištění v tomto případě nárok na pojistné plnění nevzniká.

Životní pojištění a koronavirus

Většina pojišťoven by za zdravotní komplikace či dokonce smrt v souvislosti s koronavirem plnila bez omezení. Výjimku tvoří ČSOB Pojišťovna, která by mohla uplatnit výluku na epidemii. Omezení plnění by mohlo nastat také u Allianz v případě, že by epidemie koronaviru narostla do extrémního rozsahu a pojišťovna by musela vyplatit celková plnění z tohoto titulu vyšší než 500 mil. Kč. Pak by z každé smlouvy poskytla plnění v maximální výši 2 mil. Kč. To však není příliš pravděpodobné.