Co oceňují lékaři na službě Swiss Life Medical?

Návrat na Newsletter Listopad 2019

Kongresová sezóna pro lékaře a zdravotnický personál vrcholí a specialisté Swiss Life Medical jsou u toho, podobně jako v minulém roce.

 

Dali jsme si nemalý cíl. Chceme, aby do konce roku 2020 každý lékař v naší zemi dostal možnost poznat přidanou hodnotu naší služby, jejíž obsah byl definován po vzoru obdobné služby poskytované již dlouhá léta našimi kolegy lékařům ve Velké Británii ve spolupráci s British Medical Association.

 

Základem je komplexní ochrana lékařů, zdravotnického personálu a jejich majetku při výkonu povolání, pomoc s vybudováním a financováním vlastní praxe a odborná asistence při řešení nemalých administrativních nároků spojených s jejich profesí tak, aby se mohli v klidu věnovat svému povolání. Nadstavbou je návrh a realizace osobní finanční strategie s důrazem na zajištění penze, ochrany vlastních příjmů a naplnění dalších přání a životních cílů, včetně financování studia dětí a jejich případného nástupnictví.

 

Abychom se dostali do povědomí co nejširší lékařské veřejnosti, uzavřeli jsme oficiální memorandum o spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, neúnavně pokračujeme i v navazování spolupráce s jednotlivými odbornými společnostmi, které se snažíme ekonomicky podporovat v jejich činnosti. V rámci různých projektů se finančně podílíme i na vzdělávání lékařů.

 

Těším se na možnost, kdy se osobně poznáme, naše služby jsme prezentovali např. i na konferenci Zdravotnictví 2020. Pokud již máte svého konzultanta ze Swiss Life, neváhejte se na něj ihned obrátit pro více informací.

 

Alan Ullsperger

ředitel Swiss Life Select Medical