Swiss Life Select nabídne klientům jako první portál reagující na směrnici PSD2

Návrat na Newsletter Srpen 2019

V průběhu září Swiss Life Select jako první finančně poradenská skupina na českém trhu nabídne klientům portál s výhodami, které pro ně plynou ze směrnice Evropské unie PSD2. Díky klientskému portálu budou moci mít přístup na všechny své běžné bankovní účty, a tedy i kompletní a aktuální přehled o své finanční situaci. Finanční poradce jim tak bude moci nabídnout produkty, které přesně reagují na jejich potřeby.

 

PSD2 (Payment Services Directive) je směrnice EU, která významně mění a ovlivňuje způsob provádění online plateb a poskytování informací v platebním styku. Má přinést konkurenci na bankovním trhu s cílem zlepšit úroveň finančních služeb zákazníkům.

 

Finančně poradenská skupina Fincentrum a Swiss Life Select jako první nebankovní subjekt na českém trhu na to reagovala spuštěním klientského portálu, díky němuž budou mít klienti možnost získat na jednom místě informace o stavu a pohybech na všech svých běžných účtech u bank v ČR. Rozhodnutí o zpřístupnění údajů je vždy na klientovi a je možné jej kdykoliv změnit. V průběhu září mohou klienti začít sledovat své účty u vybraných bank (Česká Spořitelna, Airbank, ČSOB). Postupně budou zpřístupněny účty i ve zbývajících bankách.

 

Ve druhé fázi vývoje portálu, budou moci klienti z jednoho místa zadávat jednorázové platební příkazy na kterýkoli ze svých bankovních účtů. Zároveň, prostřednictvím aplikace, bude možné spravovat finance i z mobilních zařízení. Výhoda pro klienta je tedy zřejmá – ušetří čas a na jednom místě bude mít kompletní přehled o svých účtech.

Výhodou portálu pro klienta bude i kategorizace výdajů. Jeho platby – ať už prostřednictvím příkazů nebo realizované kartou – jsou na klientském portálu Swiss Life Select roztříděny do kategorií, jako jsou bydlení, zábava, potraviny atd. Díky tomu klient uvidí, za co a kolik utrácí. To mu umožní mít přehled o svých financích. Pokud klient umožní svému poradci náhled na svůj účet, poradce získá přesné informace, které mu umožní velmi rychle navrhnout klientovi optimální řešení pro jeho finance.

 

Vzhledem k významu této novinky, připravíme pro naše klienty před samotným spuštěním speciální vydání newsletteru, zaměřené na nové PSD2 funkcionality klientského portálu.

 

Pro více informací kontaktujte svého privátního konzultanta.