Investice v prvním pololetí nadělovaly zisky

Návrat na Newsletter Červen 2019

První pololetí roku 2019 bylo pro investory úspěšné. Akciové trhy smazaly ztrátu z posledního čtvrtletí loňského roku a jsou na historických maximech. Dařilo se i dluhopisům, neboť ty těží z výhledu na předpokládané snižování úrokových sazeb centrálních bank.

 

Konec loňského roku se nesl ve znamení velkého propadu akciových trhů. Na vině nebyly slabé výsledky akciových podniků, ale spíše obecná nálada na trzích – převládal strach a pesimismus. Dílem byly tyto obavy způsobeny eskalující „obchodní válkou“ mezi USA a Čínou a dílem zpomalujícím se tempem růstu světové ekonomiky.

 

Nakonec však převládly pozitivní vlivy. Podniky vykazují rekordní zisky, stále přetrvává téměř nulová nezaměstnanost a i hlavní světové ekonomiky jako celek rostou. Sice pomaleji než dříve, ale rostou. To se odrazilo na letošním raketovém růstu cen akcií. Aby podpořili rychlejší růst ekonomiky, chystají se centrální bankéři opět přistoupit ke snižování úrokových sazeb. To platí jak pro Spojené státy, tak třeba i pro Českou republiku. Snižování sazeb žene vzhůru ceny dluhopisů, a tak jsme, a zřejmě i nadále budeme, svědky růstu také těchto investičních nástrojů.

 

Jak vypadají konkrétní zisky našich nejvyužívanějších investičních produktů? Fondová portfolia Best Solution Funds Swiss Life Select od začátku roku zhodnotila, dle strategie, v rozmezí od 3,6 % do 14,3 %. Podrobný přehled viz tabulka níže:

 

Úspěšný je i náš nový investiční produkt ETF Constellation. Jedná se o aktivně řízená portfolia složená ze špičkových ETF fondů největšího investičního správce na světě, společnosti BlackRock. Výkonnost všech pěti nabízených strategií naleznete níže:

 

Oba výše uvedené investiční nástroje jsou primárně určeny pro jednorázové investice větších objemů. Pro pravidelné, dlouhodobé investování jsou nejčastěji využívány investiční programy životního cyklu. Výkonnost jejich dynamických částí je zobrazena v této tabulce:

 

Chtěli byste investovat prostřednictvím některého z našich úspěšných investičních produktů? Neváhejte se obrátit na svého privátního finančního konzultanta ze Swiss Life Select.