Segmentované poradenství Swiss Life

Návrat na Newsletter Červen 2019

Segmentované poradenství, tzn. specializace poradců na určitou skupinu klientů, je jednou ze základních odlišností naší společnosti od zbylé části trhu. Dynamika rozvoje nabídky služeb i profesionality poradců je naprosto mimořádná a potvrzuje nám správnost této cesty.

 

Segment Swiss Life Premium, kvalifikovaný tým 40 Premium poradců v celé zemi, je schopen řešit dle konceptů Premium nejnáročnější požadavky klientů. Dlouhodobě nabízí speciální servis klientele vyžadující nadstandardní přístup a nabídku např. v oblasti velkých investičních portfolií s individuální správou. Naší nabídku fondů kvalifikovaných investorů neustále rozšiřujeme a ty nejlepší fondy alokujeme v portfoliích našich klientů. Zaměřujeme se na efektivní správu rodinného či podnikatelského majetku.  Exkluzivní partnerství se společností CCS Premium Trust, advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA SMUTNÝ, nám umožňuje poskytnout klientům komplexní služby právě v oblasti zakládání a správy svěřenských fondů, které se těší stále větší popularitě. Prohlubujeme spolupráci s právnickými firmami a připravujeme spolupráci se Soudcovskou unií ČR.

 

Segment Swiss Life Medical upevňuje svoji pozici mezi českými lékaři unikátním řešením spojujícím privátní i podnikatelské finanční služby vč. specializovaných produktů. Neustále rozšiřujeme nabídku produktů v oblasti pojištění, úvěrů i investic. Velmi úspěšně také spolupracujeme s mnoha odbornými lékařskými společnostmi v rámci České lékařské společnosti JEP a asociacemi působících v oblasti zdravotnictví. V posledním půl roce jsme navázali spolupráci s ČGPS a s Českou společností gynekologie dětí a dospívajících. Dále bylo zahájeno jednání o spolupráci s novým vedením České kardiologické společnosti.

 

Náš nejmladší zástupce z řady specializací, Swiss Life Corporate Services, si velmi rychle našel mnoho klientů v oblasti placeného poradenství, kde zásadně snižuje nákladovost firem spojenou s úvěrováním, strukturováním majetku a dalších. I zde neustále rozšiřujeme produkty a služby tak, abychom klientům mohli nabídnout komplexní servis. Nově jsme navázali partnerskou spolupráci se společností Erste Grantica a poskytujeme nyní i poradenství v oblasti financování formou dotací. S rostoucími mzdami zaznamenáváme vyšší zájem zaměstnavatelů s poptávkou po tvorbě benefit programů, kde část nárůstu přímé mzdy je nahrazován zvýšeným příspěvkem do finančních produktů s úlevami na sociálním a zdravotním pojištěním.

 

Detaily s nabídkou našich služeb naleznete ZDE.