Privátní finance online

Hypoteční trh na počátku roku 2019

Návrat na Newsletter Květen 2019

 

 

Na hypotečním trhu máme za sebou poněkud turbulentní přelom roku. Napřed zvyšování sazeb, propad objemu sjednaných hypotečních úvěrů, poté „nelogické“ snižování sazeb. Zkusme se podívat, co za tím stojí a jaký je vlastně výhled na zbytek letošního roku v oblasti hypoték.

 

Pro začátek snad pár čísel o tom, kde skončil hypoteční trh v České republice na konci roku 2018. Dle údajů ministerstva pro místní rozvoj bylo v loňském roce poskytnuto 96 257 hypotečních úvěrů v celkovém objemu více jak 210 miliard korun, což je o necelé 3 % méně než v roce 2017 a 3,5 % méně než v historicky nejúspěšnějším roce 2016. Zato rok 2019 nezačal příliš optimisticky, za první čtvrtletí banky poskytly hypotéky za 34 miliard korun, což je o téměř 30 % méně než za stejné období předchozího roku. Tato čísla však mohla být ještě tristnější, nebýt celkem úspěšného března.

 

Výše uvedené poklesy prodaných hypoték mají hned několik příčin. Jedním z nich jsou samozřejmě tolikrát zmiňované regulační zásahy České národní banky, a to zejména posledním „doporučením“, ve kterém byly zavedeny nové ukazatele pro posuzování bonity žadatelů o úvěr – DTI a DSTI.

 

- DTI - je poměr celkového zadlužení proti celkovému ročnímu čistému příjmu (výše všech dluhů žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu)

- DSTI - tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů (kontokorent, kreditní karta apod.) včetně aktuálně žádaného úvěru proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (současně na splátku všech dluhů může vynakládat maximálně 45 % svého měsíčního čistého příjmu)

 

Druhým, neméně důležitým faktorem takového poklesu poskytnutých hypoték je samozřejmě dlouhodobý růst cen nemovitostí. Tento meziroční nárůst cen probíhal i v roce 2018, a to i přes mírné zpomalení na jeho konci skončil v celé České republice v průměru na hodnotě 6,5 %.

 

Jak je vidět v tabulce 2, tempo růstu cen je rozdílné v jednotlivých krajích. I přes nejvýraznější růst cen zůstalo Ústí nad Labem s cenou 16 300 korun za metr čtvereční nejlevnějším krajským městem. V roce 2019 můžeme očekávat další snížení počtu prodejů u všech typů nemovitostí, ale očekávat snížení cen nemovitostí by bylo asi příliš optimistické.

 

Dalším dílkem do skládačky byly samozřejmě i rostoucí sazby hypotečních úvěrů. Na konci loňského a začátku letošního roku atakovala průměrná sazba hranici 3 %, ovšem po únorovém zvýšení sazeb ze strany ČNB se trh – pravděpodobně proto, že se banky snaží odkrojit si svůj díl ze stále menšího koláče poskytovaných hypoték – vydal opačným směrem a sazby začaly opět klesat.

 

Nicméně i přes tento vstřícný krok bank nelze predikovat dlouhodobější pokles sazeb. Po další předpokládané intervenci ze strany ČNB lze naopak očekávat pozvolný nárůst sazeb, a to někam k 3 % a podle některých pesimističtějších odhadů až k 3,5 %.

 

Z výše uvedených skutečností je jasné, že čekání na výrazný pokles cen nemovitostí nebo na snížení úrokových sazeb nemá příliš význam, a proto doporučujeme s nákupem nemovitosti příliš neotálet. Podmínky pro získání vlastního bydlení se budou pravděpodobně už pouze zhoršovat.