Nejúspěšnější produkt ve Swiss Life

Návrat na Newsletter Duben 2019

V minulém Newsletteru jsme vás informovali o našem novém produktu ETF Constellation, který jsme zařadili do naší nabídky. Během prvních tří týdnů se tento produkt stal ze strany našich klientů tím nejvíce poptávaným produktem, jaký jsme kdy na český trh uvedli. Do portfolií, jejichž složení určuje největší investiční společnost na světě BlackRock a která se skládají z nízkonákladových ETF (iShares), navíc zajištěných do české koruny, již bylo zainvestováno neinstitucionálními klienty více než 100 mil. Kč. Očekáváme, že do konce roku bude běžnými klienty (nepočítáme banky, penzijní fondy apod.) zainvestována jedna miliarda českých korun.

 

Nejvíce poptávanou je druhá nejdynamičtější strategie, tedy Sagittarius (nejdynamičtější je Taurus). Nejméně poptávanou je nejkonzervativnější strategie Virgo.

 

Informační materiály k produktu ETF Constellation jsme rozšířili o předpokládaný dlouhodobý výnos jednotlivých strategií. U nejdynamičtější strategie Taurus je očekávaný výnos na pětiletém horizontu 6,21 % ročně a u nejkonzervativnější strategie Virgo je očekávaný výnos 3,45 % ročně. Jedná se o matematický výpočet odhadovaného budoucího výnosu od společnosti BlackRock očištěného o veškeré poplatky spojené se správou portfolia ETF a o náklady hedgingu do české koruny. Konečný výsledek zhodnocení může být samozřejmě odlišný od odhadu. Např. za první tři měsíce tohoto roku vyskočila strategie Taurus o 10,8 %, kdyby v tomto tempu pokračoval dále, bylo by roční zhodnocení více než 40 % p.a.

 

Podrobné informace o tomto produktu naleznete na našich webových stránkách.

Pokud zvažujete investici do tohoto produktu (minimální vklad je 0,5 mil. Kč), pak kontaktujte svého konzultanta společnosti Swiss Life Select. Tento konzultant vám předá podrobné informace, vyplní s vámi investiční dotazník, nastaví správnou strategii s ohledem na váš investiční horizont a zajistí také veškerou administrativu.