Kolik stojí život?

Návrat na Newsletter Březen 2018

Hodilo by se říci, že lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu. Při naší práci je ale potřeba dívat se na otázku života a smrti pragmaticky. Vše má své finanční důsledky a smrt není výjimkou.

 

V únoru 2018 byla vydána studie Centra dopravního výzkumu (CDV), která se zabývala vyčíslením finanční hodnoty lidského života ztraceného při autonehodě pro český stát a společnost (viz odkaz). Centrum dopravního výzkumu vyčíslilo každé jednotlivé úmrtí částkou necelých 20 milionů korun. V České republice zemře kvůli automobilovému neštěstí kolem šesti set lidí ročně.

 

Číslo, ke kterému studie došla, se zdá být až závratné. Cena jednoho lidského života s ohledem na to, že člověk produkuje hrubý domácí produkt, respektive, že v důsledku své smrti při nehodě jej produkovat přestane a stát musí vynaložit náklady na zásah policie, hasičského sboru, státní správy, soudů a v neposlední řadě na sociální zabezpečení a zdravotní péči, činí neuvěřitelných 19,4 milionu korun.

 

Centrum dopravního výzkumu zkoumalo údaje z roku 2016, kdy policie vyšetřovala 98 864 dopravních nehod. Zemřelo 611 lidí, 2 530 bylo zraněno těžce a dalších 24 486 lehce. Celospolečenské náklady se za rok 2016 celkem vyšplhaly na neuvěřitelných 69,4 miliardy korun, což představuje 1,45 % hrubého domácího produktu České republiky.

 

 

Každá dopravní nehoda se finančně projeví v mnoha oblastech našeho života. Jsou do ní započítány náklady na zdravotní péči účastníka dopravní nehody, práci dopravních policistů, hasičů, soudců i lidí ze státní správy. Promítají se zde také škody pojišťoven a odškodnění pro oběti dopravních nehod. Stát přichází o hospodářský přínos zraněné nebo usmrcené osoby, a naopak musí investovat do jejího zdravotního a sociálního zabezpečení. Proto zde hovoříme o celospolečenských ztrátách.

 

Podle výsledků Centra dopravního výzkumu stojí dopravní nehody stát a společnost průměrně:
1 usmrcená osoba - 19 411 000 Kč,
1 těžce zraněná osoba - 5 094 200 Kč,
1 lehce zraněná osoba - 668 500 Kč,
1 nehoda pouze s hmotnou škodou - 364 500 Kč.

 

S ohledem na možnou způsobenou škodu je naprosto nezbytné, aby každý, kdo vlastní automobil, měl sjednáno povinné ručení, protože v případě, kdy řidič způsobí autonehodu s takto fatálními následky a nemá sjednáno pojištění, může být velká část těchto nákladů požadována po viníkovi. A zaplatit několikamilionové odškodné bude pro většinu klientů likvidační.

 

Pojištění, v tomto případě rizikové životní pojištění, může pomoci i v případě, že někdo z vašich blízkých zahyne při autonehodě, a rodina tak přijde o živitele rodiny. V tomto případě pojistné plnění z životního pojištění pomůže překlenout složité životní období. Osobu blízkou nám to nevrátí, ale platit složenky, hypotéku bude potřeba i nadále.

 

Komplexní pojištění by tak mělo mít zásadní postavení ve finančním plánu každého klienta.