Privátní finance
online

Kolik stojí život?

Návrat na Newsletter Březen 2018

Hodilo by se říci, že lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu. Při naší práci je ale potřeba dívat se na otázku života a smrti pragmaticky. Vše má své finanční důsledky a smrt není výjimkou.

 

V únoru 2018 byla vydána studie Centra dopravního výzkumu (CDV), která se zabývala vyčíslením finanční hodnoty lidského života ztraceného při autonehodě pro český stát a společnost (viz odkaz). Centrum dopravního výzkumu vyčíslilo každé jednotlivé úmrtí částkou necelých 20 milionů korun. V České republice zemře kvůli automobilovému neštěstí kolem šesti set lidí ročně.

 

Číslo, ke kterému studie došla, se zdá být až závratné. Cena jednoho lidského života s ohledem na to, že člověk produkuje hrubý domácí produkt, respektive, že v důsledku své smrti při nehodě jej produkovat přestane a stát musí vynaložit náklady na zásah policie, hasičského sboru, státní správy, soudů a v neposlední řadě na sociální zabezpečení a zdravotní péči, činí neuvěřitelných 19,4 milionu korun.

 

Centrum dopravního výzkumu zkoumalo údaje z roku 2016, kdy policie vyšetřovala 98 864 dopravních nehod. Zemřelo 611 lidí, 2 530 bylo zraněno těžce a dalších 24 486 lehce. Celospolečenské náklady se za rok 2016 celkem vyšplhaly na neuvěřitelných 69,4 miliardy korun, což představuje 1,45 % hrubého domácího produktu České republiky.

 

 

Každá dopravní nehoda se finančně projeví v mnoha oblastech našeho života. Jsou do ní započítány náklady na zdravotní péči účastníka dopravní nehody, práci dopravních policistů, hasičů, soudců i lidí ze státní správy. Promítají se zde také škody pojišťoven a odškodnění pro oběti dopravních nehod. Stát přichází o hospodářský přínos zraněné nebo usmrcené osoby, a naopak musí investovat do jejího zdravotního a sociálního zabezpečení. Proto zde hovoříme o celospolečenských ztrátách.

 

Podle výsledků Centra dopravního výzkumu stojí dopravní nehody stát a společnost průměrně:
1 usmrcená osoba - 19 411 000 Kč,
1 těžce zraněná osoba - 5 094 200 Kč,
1 lehce zraněná osoba - 668 500 Kč,
1 nehoda pouze s hmotnou škodou - 364 500 Kč.

 

S ohledem na možnou způsobenou škodu je naprosto nezbytné, aby každý, kdo vlastní automobil, měl sjednáno povinné ručení, protože v případě, kdy řidič způsobí autonehodu s takto fatálními následky a nemá sjednáno pojištění, může být velká část těchto nákladů požadována po viníkovi. A zaplatit několikamilionové odškodné bude pro většinu klientů likvidační.

 

Pojištění, v tomto případě rizikové životní pojištění, může pomoci i v případě, že někdo z vašich blízkých zahyne při autonehodě, a rodina tak přijde o živitele rodiny. V tomto případě pojistné plnění z životního pojištění pomůže překlenout složité životní období. Osobu blízkou nám to nevrátí, ale platit složenky, hypotéku bude potřeba i nadále.

 

Komplexní pojištění by tak mělo mít zásadní postavení ve finančním plánu každého klienta.

 

×