Privátní finance online

Dividend Invest Swiss Life Select - Růstový

Návrat na Newsletter Březen 2018

Pro rok 2018 jsme připravili novou variantu produktu Dividend Invest. Růstová strategie je zaměřená na evropské akcie.

 

Po úspěšném uvedení produktu Dividend Invest Swiss Life Select na český trh v minulém roce jsme připravili další variantu tohoto produktu, kterou je Dividend Invest Swiss Life Select – Růstový. Původní produkt změnil pouze název na Dividend Invest Swiss Life Select – Standard. Obě varianty produktu byly vyvinuty ve spolupráci se společností Amundi Asset Management. Jádro každé varianty tvoří dva fondy tohoto správce. V případě růstového Dividend Investu to jsou dvě složky - dynamická složka tvořená evropskými akciemi a konzervativní složka tvořená širokým portfoliem dluhopisů s vysokým ratingem.

 

 

Dividend Invest Swiss Life Select – Růstový je investičním produktem s cílovaným výnosem, který je vyhlašován na každý rok dopředu. Pro rok 2018 je cílen výnos 3,5 % p.a. (očekává se však až 3,7 % p.a.), který bude klientům vyplácen pravidelně formou pololetních dividend. Tento produkt, na rozdíl od Standardu, který je určen pro konzervativní investory s krátkým investičním horizontem, je vhodný pro delší investiční horizont a investory, kteří jsou ochotní akceptovat větší investiční riziko.

 

Výhodou pro investora je nízký 1 % vstupní poplatek a vedení produktu zdarma. Produkt mimo jiné nabízí vysokou likviditu a je možné ho kdykoliv částečně snížit nebo případně zcela ukončit.

 

Složení produktu Dividend Invest Swiss Life Select - Růstový:

Fond Pioneer Strategic Income 45 %

Jde o konzervativní dluhopisový fond složený převážně z podnikových dluhopisů s investičním ratingem. Výjimečná je jeho velmi široká diverzifikace, v celém portfoliu fondu je přes 1 000 jednotlivých dluhopisových titulů. Průměrný rating celého tohoto portfolia je A-. Fond zajišťuje stabilitu a nízké riziko celého produktu Dividend Invest.

 

Pioneer Funds - European Equity Target Income (EETI) 55 %

Akciový fond investující do široké škály akcií evropských společností. Portfolio fondu je rozloženo napříč všemi hlavními ekonomickými sektory od průmyslu, přes finance, spotřební zboží a zdravotnictví až po informační technologie. Regionálně jsou zastoupeny všechny klíčové evropské trhy v čele s Německem, Velkou Británií a Francií. Fond je měnově zajištěn do české koruny a omezuje tak měnové riziko. Fond byl založen v roce 2011 a spravuje 66 mld. Kč. Fond řídí tým zkušených portfolio manažerů, který tvoří Karl Huber a Thomas Radinger z mnichovské kanceláře společnosti AMUNDI.

 

Fond EETI investuje do evropských akcií, přičemž forma vyplácení dividend investorovi zajištuje příjem, i když je růst evropského trhu v daném roce záporný. Jde tedy o kombinaci dlouhodobého růstového potenciálu evropského akciového trhu a pravidelného a stabilního příjmu ve formě dividend. Tento argument ilustruje graf, který je použit i v prodejním letáku tohoto produktu. Zobrazuje vývoj indexu evropských akcií MSCI Europe s ročními výnosy. I přes celkový dlouhodobý zisk akcií, je vidět, že investor musí po dobu svého investičního horizontu čelit menším či větším propadům (rok 2008, rok 2011). Pravidelná výplata dividend má velmi pozitivní vliv na psychologii investora a přispívá k zodpovědnému dodržení plánovaného investičního horizontu.

 

 

Portfolio fondu je rozloženo mezi společnosti hlavních evropských zemí v čele s Velkou Británií, Francií a Německem, přičemž je rozloženo napříč všemi hlavními ekonomickými sektory (průmysl, finance, spotřební zboží ad.,..).