Privátní finance online

Dluhopisový fond s výnosem akciového?

Návrat na Newsletter Květen 2015

V dalším díle našeho seriálu si představíme fond, o kterém se s trochou nadsázky dá říci, že svým složením patří mezi dluhopisové fondy, rizikovým profilem mezi fondy smíšené a výkonností občas i mezi fondy akciové. Tímto fondem je Parvest Convertible Bond World.

Již z názvu vyplývá, že je fond zaměřen na konvertibilní dluhopisy. Tento druh cenných papírů stojí na pomezí dluhopisů a akcií, což je důvodem jeho specifického chování v různých tržních situacích. Konvertibilní dluhopis je korporátní dluhopis, který kromě obvyklých vlastností dluhopisu (tedy závazku splacení dluhu a pravidelné výplaty kuponu) nese i právo výměny dluhopisu v době splatnosti za akcii téže společnosti. Neznamená to však, že by investor, který kupuje tento cenný papír, byl najednou místo dluhopisů majitelem akcií. Spíše je to důležitá vlastnost, která ovlivňuje ceny dluhopisů po dobu jejich držení, což ovlivňuje výkonnost takto zaměřeného fondu.

V ideálním případě platí u těchto typů aktiv to, že dokážou ze dvou třetin následovat růst akciových trhů, ale přitom se podílet pouze z jedné třetiny na jejich propadu. Jsou tedy konstruovány tak, aby nabídly ziskový potenciál akcií při snížené volatilitě charakteristické pro dluhopisy.

O tom, jak se jim to daří či nedaří, se můžeme přesvědčit na grafu, kde je porovnána výkonnost indexu konvertibilních dluhopisů, akciového indexu, státních a korporátních dluhopisů.

Za povšimnutí stojí zejména chování konvertibilních dluhopisů (tmavě zelená čára) při propadu akciových trhů v roce 2008. Zatímco celosvětový akciový index (červená čára) ztratil více než 50 %, konvertibilní dluhopisy ztratily 35 %. Jejich následný růst do korekce v roce 2011 činil 70 %, zatímco nárůst akcií v témže období 95 %.

Za povšimnutí stojí také značný rozdíl ve volatilitě mezi konvertibilními dluhopisy a klasickými korporátními či státními dluhopisy (tmavě, resp. světle modrá čára). Z tohoto pohledu je patrné, že více než dluhopisovou křivku připomíná kolísání konvertibilních dluhopisů akcie. Je tedy potřeba počítat s tím, že ač se formálně jedná o dluhopisy, měli bychom s ním zacházet spíše jako se smíšeným fondem, který svým rizikem převyšuje běžné fondy dluhopisové.

Zpět k vlastnímu fondu. Parvest Convertible Bond World je součástí celé rodiny fondů konvertibilních dluhopisů. Kromě tohoto fondu, který je zaměřen na konvertibilní dluhopisy podniků z celého světa, existují i úžeji zaměřené fondy, které si vybírají dluhopisy podniků z Evropy či Asie. Pouze tento fond však disponuje třídou, která je zajištěná do české koruny, což u drtivé většiny našich klientů znamená eliminaci měnového rizika.

Níže uvádíme nezbytné údaje o výkonnosti fondu. Z důvodu krátkého trvání korunové třídy je výkonnost v pětiletém horizontu nahrazena třídou eurovou.

Pokud Vás tato zajímavá možnost investování zaujala, neváhejte kontaktovat svého finančního poradce.

 

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select


Pro více informací nás kontaktujte.