Privátní finance online

Zhodnocení penzijního připojištění za rok 2013

Návrat na Newsletter Květen 2014

V těchto dnech zveřejnily poslední penzijní společnosti výnosy, které budou připsány účastníkům transformovaných fondů za rok 2013.

Transformované fondy je jiné označení pro dřívější penzijní připojištění, tedy pro produkt, který vlastní téměř pět milionů účastníků. Do tohoto fondu byli v rámci své penzijní společnosti automaticky převedeni všichni účastníci penzijního připojištění k datu spuštění penzijní reformy, tedy 1. ledna 2013.

Výnosy jsou v souladu s našimi odhady, které jsme zveřejnili v prvním čtvrtletí. Nejnižší výnos bude připisovat penzijní společnost České spořitelny (1,30 %), naopak nejvyšší výnos poskytne penzijní společnost AXA (2,29 %). Průměrná výše připsaného zhodnocení za všechny společnosti je 1,75 %.

Oznámené připsané výnosy za rok 2013

 

Vzhledem k nízké inflaci loňského roku, která činila 1,4 %, se všem penzijním společnostem, byť těsně, podařilo inflaci překonat. Je však otázkou zda je tento fakt dostačující k tomu, abychom výsledky zhodnotili jako uspokojivé. Je zřejmé, že tento typ investice nebude nikdy vykazovat vysoké zhodnocení. Vždy bude bojovat o to, aby vykázal alespoň nezáporný reálný výnos (tedy výnos očištěný o inflaci).

Penzijní připojištění (transformované fondy doplňkového penzijního spoření) má nepochybně na trhu své místo. Produkt je podpořen státním příspěvkem a daňovým zvýhodněním, je to také jeden z produktů, na které často poskytuje příspěvek zaměstnavatel. Výhodný je zejména do výše měsíční úložky, která maximalizuje zmíněnou státní podporu, tedy 1 000 Kč měsíčně. Pro vyšší pravidelné úložky, tedy pro potřebu naspoření vyšší cílové částky, jsou na trhu produkty, jež nabízí zajímavější investiční potenciál. Ať už jsouto účastnické fondy doplňkového penzijního spoření, investiční životní pojištění nebo programy pravidelných investic.

Penzijní připojištění nebude nikdy samospasitelný nástroj, který vám dokáže pokrýt rozdíl mezi očekávaným příjmem v důchodu a náklady, tedy požadovanou životní úrovní v důchodu. Vždy je potřeba uvažovat komplexně a využít všech možností, které finanční trh nabízí.

Váš finanční poradce vám rád pomůže s výběrem nejvhodnější varianty.


Pro více informací nás kontaktujte.


Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select