Češi ročně promarodí 56 492 864 dnů!

Návrat na Newsletter Květen 2014

V roce 2012 bylo evidováno 1 226 686 pracovních neschopností. Průměrně je denně v pracovní neschopnosti víc než 150 000 lidí.


Průměrná délka pracovní neschopnosti je 46 dnů (44 dnů muži, 47 dnů ženy). Nemocí je zapříčiněno 87 % pracovních neschopností a pouze 13 % je způsobeno úrazem (3 % pracovní úrazy, 10 % ostatní úrazy).


Důvody pracovních neschopností

V případě delšího výpadku příjmů z důvodu nemoci nebo úrazu se může jednotlivec nebo rodina ocitnout ve finančních potížích. Státem vyplácená nemocenská dávka většině lidí běžné příjmy zdaleka nepokryje. Výplata nemocenské dávky u průměrného příjmu dosahuje cca 58 % čistého příjmu. Na dávku v pracovní neschopnosti má nárok zaměstnanec a OSVČ, který si platí nemocenské připojištění. Většina OSVČ si ovšem nemocenské pojištění neplatí, a tedy nemohou počítat s finanční podporou od státu v případě pracovní neschopnosti. Pro případ ztráty výdělku je ale možné si uzavřít pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti.

Pojištění poskytují prakticky všechny pojišťovny, nejčastěji jako připojištění k životnímu pojištění. Maximální výše denní dávky, kterou vám po dobu pracovní neschopnosti bude pojišťovna vyplácet, je odvozena od vašeho čistého příjmu. Denní dávka (respektive pojistné plnění) společně s vyplácenou nemocenskou by měla dorovnat průměrný měsíční příjem.


Hlavními ukazateli, které pojišťovny při stanovení ceny pojištění sledují, je tedy příjem, věk, výše denních dávek, karenční doba (od kterého dne nemoci chcete, aby vám byla dávka vyplácena) a zda jste zaměstnanec či OSVČ.

 

Srovnání připojištění – pracovní neschopnost


Pojištění neochrání před případnou nemocí nebo úrazem a následnou pracovní neschopností, ale může pomoci finančně překlenout toto období. S ohledem na četnost pracovních neschopností způsobených nemocí by bylo vhodné vždy využít pojištění z důvodu úrazu i nemoci a nesjednávat pouze variantu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu.

Sjednaná karenční doba má velký vliv na cenu pojištění, a proto našim klientům doporučujeme nastavení karenční doby od 29. dne. Na pokrytí prvního měsíce pracovní neschopnosti, kdy pojišťovna nebude vyplácet pojistné plnění, by měla být vytvořena dostatečná vlastní finanční rezerva.


Příklad: Cena rizika při různých karenčních dobách u 30letého klienta na PČ 300 Kč/den

Neváhejte se obrátit na svého finančního poradce, který Vám s vhodným nastavením Vaší pojistné smlouvy pomůže.


Pro více informací nás kontaktujte.


Autor: Kamil Durčák, analytik Swiss Life Select