Privátní finance online

Newsletter Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Podle odhadů analytiků by mohl hrubý domácí produkt (HDP) v příštích dvou letech růst. Naše ekonomika má velmi dobrý základ.

Blíží se 1. duben 2014 a s tím i povinnost poplatníků podat daňové přiznání pro daň z příjmů za předcházející rok.

Jedním z důležitých kroků penzijní reformy, která proběhla v roce 2013, byla úprava penzijního připojištění.

Inflace je někdy definována jako ta nejspravedlivější daň. Znehodnotí totiž peněžní úspory všem stejnou mírou.

Roční výsledky zhodnocení jsou často velmi rozdílné, nicméně v delších časových horizontech odpovídají výsledky našim cílům.