Privátní finance online

Newsletter Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Dvěma nejzávažnějšími riziky, která bychom měli prostřednictvím životního pojištění řešit, je pojištění úmrtí a invalidity. Pokud máme dobře pojištěné riziko úmrtí, nemusíme mít obavy, že by naši blízcí v případě této události zůstali nedostatečně zabezpečeni.

Pojištění občanské odpovědnosti kryje újmy na životě a zdraví, škody na majetku nebo související finanční škody, popřípadě jinou újmu, kterou neúmyslně způsobíte jiným osobám při běžném občanském životě. To znamená, že škodu způsobíte svým chováním při trávení volného času, rekreačních sportech, při nakupování, při vedení domácnosti nebo péči o svůj majetek.

Víte, čím se liší investování nadprůměrně bohatých lidí od těch ostatních? Jejich investiční majetek je v daleko větší míře diversifikován. Tedy rozložen mezi různé typy investičních nástrojů.

Pod taktovkou Jana Macka, vedoucího produktového oddělení Swiss Life, jsme v listopadu uspořádali dvě zajímavé investiční akce pro naše stávající i potenciální klienty.