Newsletter Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Doplňkové penzijní spoření je jedním z nejčastěji využívaných nástrojů finančního zabezpečení životního standardu v důchodu. Od roku 2013 můžeme díky důchodové reformě využívat nového modelu zhodnocování úspor, který v daleko větší míře využívá všechny možnosti kapitálového trhu. Na výběr jsou tak investiční strategie od konzervativních, které zhodnocují prostředky účastníků prostřednictvím státních dluhopisů, až po dynamické, zaměřené převážně na akcie. Vzhledem k typicky dlouhodobému horizontu, na kterém je penzijní spoření zakládáno, jsou právě dynamické strategie jedny z nejvíce využívaných.

Cílem pojištění motorových vozidel je pokrýt výdaje spojené s náhradou způsobené škody, ochránit vlastní zdroje a eliminovat mimořádné výdaje v případě škody.

Ekonomika je v České republice na své rekordní špičce. Mnoho lidí toho v posledních dvou letech využívá ke změně kariérních možností. Na trhu práce je totiž nedostatek pracovníků a pobídky firem jsou často astronomické.