Přísnější regulace hypoték začala

Návrat na Newsletter Říjen 2018

Od 1. 10. 2018 vstoupilo v platnost doporučení ČNB, týkající se posuzování dostupnosti hypoték pro klienty bank. Důvodem bylo snížit riziko poskytování hypoték subjektům, které by v budoucnu mohly mít problém se splácením. Důvod k obavám je jasný. Právě špatné úvěry totiž stály za spuštěním poslední globální ekonomické krize, jejíž 10leté výročí jsme si letos připomněli.

 

Jakou podobu mají nová pravidla?  Konkrétně jde o zavedení dvou ukazatelů – DTI (Debt To Income) a DSTI (Debt Service To Income). Pro připomenutí si zopakujme, jak fungují:

  • DTI – je poměr celkového zadlužení proti celkovému ročnímu čistému příjmu
  • DSTI – tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů (kontokorent, kreditní karta apod.) včetně aktuálně žádaného úvěru proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu.

Podle tohoto nového doporučení nemůže výše všech dluhů žadatele překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu (DTI) a současně žadatel může na splátku všech dluhů vynakládat maximálně 45 % svého měsíčního čistého příjmu (DSTI).

 

A co se vlastně od zavedení výše uvedeného doporučení stalo s hypotečním trhem? Na hodnocení toho, zda opravdu tyto úpravy omezí rizika růstu cen bydlení nad zvyšováním příjmů domácností, je příliš brzo. To se projeví při příští ekonomické recesi. Nicméně už dnes jsou vidět první dopady nové regulace:

První z nich je obava lidí, že potom, co začne platit zpřísnění poskytování hypoték, které doporučuje Česká národní banka, na hypotéku už nedosáhnou. Mnozí žádali o hypotéku raději dříve, i když by se jich nová regulace nedotkla, a došlo tak ke skokovému zájmu o hypotéky. V číslech to znamenalo, že během září byly sjednány hypotéky v objemu 20,805 miliardy korun, což znamená, že tento měsíc byl nejúspěšnějším měsícem od června 2017.

 

Druhým dopadem, asi už ne tolik pozitivním, je zvýšený počet případů pokusů o úvěrový podvod. Konkrétně jde o to, že někteří žadatelé o hypotéku se pokoušejí upravit svoji finanční realitu. Nechávají se kvůli tomu i fiktivně zaměstnat. Většinou se lidé snaží podvádět v otázce výše platu. „Ve větší míře se tak dnes setkáváme s případy, kdy se klienti například nechají fiktivně zaměstnat s vysokým platem na několik měsíců před zahájením jednání o poskytnutí hypotečního úvěru,“ informoval Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

 

Česká národní banka ovlivnila hypoteční trh i jinak. Díky rostoucí ekonomice totiž průběžně zvyšuje úrokové sazby. Aktuálně, po čtyřech zvýšeních jsme u základní sazby na hodnotě 1,5 %. To má přímý dopad na sazby hypoték. Je otázka, kam až se ČNB se sazbami vydá, nereálné nejsou hodnoty 2–2,5 %. V tom případě bychom se v příštím roce mohli běžně setkávat se 4 % sazbou hypotéky.

 

Pokud tedy přemýšlíte o vlastním bydlení financovaném hypotékou, nemarněte čas. To stejné platí, pokud se blíží refinancování vaší stávající hypotéky. Přijďte se poradit do Swiss Life Select.