V roce 2018 jsme odstartovali komplexní správu firemních financí s názvem Corporate Services

Návrat na Newsletter Srpen 2018

Společnost Swiss Life Select se v České republice prozatím soustředila pouze na segment fyzických osob. Proč nyní firemní klientela? 

 

"Mnoho našich dosavadních klientů pochází z podnikatelského prostředí. Nabídka Corporate Services je tak logickým krokem, který nám umožní radit podnikatelům nejen se soukromými financemi, ale i se správou firemních financí. Oba tyto světy jsou totiž často úzce propojené," vysvětluje Petr Mariáš, ředitel Corporate Services. "Našim klientům chceme být dlouhodobým partnerem, který jim pomůže nejen zabezpečit finance pro běžný chod firmy, ale hlavně najít optimální bilanci v propojení mezi privátními penězi a kapitálem vloženým do firmy, ochránit rizika s tím spojená. Doporučíme klientovi komplexní finanční strategii, kterou dlouhodobě spravujeme a klient s námi konzultuje významné kroky ve financích," dodává.

 

Co mohou klienti konkrétně od služby očekávat?

Služba Corporate Services se zaměřuje na poradenství v oblastech jako platební styk včetně dokumentárních plateb, financování, cizoměnových operací, pojištění, depozit a investic. Snižujeme finanční náklady v řádu stovek, někdy i milionů korun ročně. Pomáháme s optimalizací kapitálové struktury, redistribucí nerozděleného zisku, komplexně na klíč připravujeme a realizujeme finanční zaměstnanecké benefit programy, kde klient opět může dosáhnout úspor v řádu milionů korun v porovnání s klasickým růstem mezd. Asistujeme při prodeji nebo nákupu firmy a majetku, kde pro klienta hledáme nejefektivnější způsob postupu a doprovázíme ho v celém procesu prodeje nebo nákupu z pohledu financí. 

 

Kdo je vaším typickým klientem?

Firemní klienti od začínajících podnikatelů, přes majitele malých a středních firem, až po velké korporace. Každý tento segment má své specifické potřeby: začínající podnikatel hledá důvěru u bank, hledá investory. Malé a střední firmy nemají obsazenou pozici finančního ředitele a majitel sám není schopen zabezpečit finanční chod firmy. Velké korporace řeší zhodnocení volných zdrojů v řádu desítek i stovek milionů korun a často také finanční benefit programy.

 

Placené poradenství využíváme jako základ nezávislosti správy firemních financí 

Placené poradenství je budoucností poradenského trhu. Zajistí klientovi transparentnost, nezávislost i kvalitu poradenských služeb. Poradci tak nejsou omezeni nabídkou produktů, které se vážou na provizní systém. Využíváním placeného poradenství pro firemní klientelu se Swiss Life Select zásadně odlišuje od stávajících poradenských modelů na českém trhu, které podnikají výhradně na provizním systému.

 

"Přímou platbou poradenské společnosti má klient kontrolu nad kvalitou poradenství i doporučených řešení správy firemních financí. Klientům můžeme nezávisle vybrat to nejlepší řešení ze všech dostupných produktů a služeb na trhu i bez kontraktu mezi naší firmou a finančními institucemi," vysvětluje Petr Mariáš, ředitel Corporate Services.

 

Jaké nejčastější poptávky od klientů řešíte?

Placené poradenství je nejčastěji využívaným produktem. Klientovi zajišťuje, že bylo u něj ve firmě vše analyzováno a dostává pravidelně kvalitní doporučení při řízení financí pro naplnění své podnikatelské strategie.

 

Z pohledu produktů a služeb je nejčastěji zájem o financování investičních a provozních potřeb firmy, developerských projektů, akvizičního financování, a to vše za výhodných podmínek, kde klient sleduje nejen výši a cenu, ale i rozsah přijatých závazků včetně přímých závazků majitele firmy.
Hned v těsnému sledu jde o zhodnocení volných zdrojů vzhledem k cenové politice bank a přetlaku volných zdrojů na českém mezibankovním trhu.    

 

Téměř u všech klientů řešíme zaměstnanecké finanční benefity, kdy při růstu mezd klienti hledají cestu, jak naplno využít odečitatelných položek v oblasti nákladů. Rovněž jim pomáháme udržet prostřednictvím těchto produktů retenci klíčových zaměstnanců firmy. Naše služba je v této oblasti unikátní v přínosu pro zaměstnance, který vždy vidí konkrétní číselný dopad benefitu na jeho celkovou penzi. Zaměstnancům pomáháme propojit jednotlivé části benefit programu s jeho privátními financemi, a tím získává zaměstnanec díky firmě i profesionální servis financí.     

 

Velmi častou je také poptávka po poradenství pro případ nákupu nebo prodeje firmy, kde s klientem vybíráme vhodnou formu a konkrétní transakční specialisty, kteří jsou vhodní právě pro daného klienta.  Klienta pak doprovázíme celým procesem prodeje nebo nákupu firmy.

 

Zaujala Vás některá ze služeb pro Vás nebo pro Vašeho zaměstnavatele? Rádi byste tyto služby získali? Obraťte se na svého poradce v naší firmě, případně nám napište na  corporateservices@swisslifeselect.cz.