Vyplatí se investovat do zlata?

Návrat na Newsletter Srpen 2018

Zlato hraje v dějinách lidstva nezastupitelnou úlohu. Jeho fyzické vlastnosti a krása určily jeho dekorativní využití v umění. Jeho nedostupnost a omezené množství z něj pak učinily prostředek uchování hodnoty a směny, který se přenesl až do moderní historie. Teprve až v roce 1971 se světový měnový systém odpoutal od navázání na zlato, které do té doby krylo hodnotu peněz.

 

I po padesáti letech však zlato nepřestává přitahovat zájem finančních trhů. Za tisíce let historie si k němu lidé našli cestu a vnímají je jako přirozeného uchovatele hodnoty. A toto pouto jen tak nezmizí. Má však dnes smysl ukládat své jmění do zlata? A jaké důvody vedou investory k jeho nákupu? Nejčastěji jsou to spekulace na růst ceny a vytvoření pojistky ve smyslu „kdyby se zhroutil svět“.

 

Pojďme se podívat na růst ceny. Zlato je komodita jako každá jiná, její cena je dána poptávkou a nabídkou, které se střetávají na burze. Investovat do zlata lze přímo nebo prostřednictvím některého z finančních instrumentů, jehož cena je na zlato navázaná. Z pohledu investora je na zlatu zajímavé, že jeho cena často roste při propadu akciových trhů. Zlato totiž stále v omezené míře funguje jako jeden z "bezpečných přístavů", kam se přelévají peníze z akciových trhů při jejich propadech a krizích. V dlouhodobém měřítku je však zřejmé, že akcie tuto komoditu poráží. Největší růst, který bychom s klidem mohli označit za bublinu, zažilo zlato v období 2004–2010, kdy jeho posílení velmi urychlila globální finanční krize. Naopak od roku 2010 cena zlata oslabila o zhruba 35 %. Tedy na každém investovaném milionu přišel investor o 350 tis. Kč. Ve stejném období zatím akcie přinesly zhruba 130 % výnos.

 

Graf: Vývoj ceny amerických akcií a ceny zlata za padesát let

 

 

Druhým zmiňovaným důvodem, který často vede investory k nákupu zlata, je snaha o co nejbezpečnější uložení peněz v případě kolapsu kapitálového trhu. Tedy v případě, kdy přestanou platit peníze, akcie a dluhopisy se změní na bezcenné papíry a zavládne chaos. Je pravda, že politické převraty, války nebo přírodní katastrofy nejsou tak úplně vyloučené. Na druhou stranu historie ukazuje, že vzniklý chaos se nevyhýbá ani těm, kteří se obklopí zlatem. Nákup zlata "pro jistotu" je stejně přehnanou reakcí jako výstavba protiatomového krytu pod vlastním domem.

 

Jakou tedy zlato plní funkci pro investory? Dnes již pouze okrajovou. Lze o něm uvažovat jako o velmi malé výseči v celkovém majetkovém portfoliu investora, kde působí jako zajímavý diverzifikační prvek. Stabilní investiční portfolio není zkrátka tvořeno truhlou se zlatými mincemi. Svůj majetek do něj koneckonců nevkládají ani nejbohatší a nejúspěšnější lidé na planetě. Jejich investiční portfolio je tvořeno pestrou směsí akcií, dluhopisů, nemovitostí, majetkových účastí ve společnostech a dalšími standardními investičními nástroji.

 

Zajímá Vás, jak vytvořit portfolio po vzoru úspěšných investorů? Zeptejte se svého konzultanta ze Swiss Life Select.