ČNB přitvrzuje podmínky získání hypotéky

Návrat na Newsletter Červenec 2018

Česká národní banka opět zpřísňuje podmínky, za kterých může banka schválit hypoteční úvěr pro své klienty. V letech 2016 a 2017 vyšla postupně nařízení, která upravovala maximální výši hypotéky vůči hodnotě nemovitosti (LTV – Loan to Value). Již dnes je tak v podstatě nemožné půjčit si peníze na nákup nemovitosti v její plné hodnotě. V nejlepším možném případě je možné dosáhnout na 90 %, daleko častěji pak 80 % hodnoty nakupované nemovitosti.

 

Letos jde ČNB ještě dále. Od 1. 10. 2018 vstoupí v platnost nařízení, které bankám říká, jak mají posuzovat příjem žadatelů a komu a kolik mohou půjčit. Z toho důvodu byly zavedeny dva nové ukazatele, a to DTI (Debt To Income) a DSTI (Debt Service To Income).

 

  • DTI – je poměr celkového zadlužení proti celkovému ročnímu čistému příjmu 
  • DSTI – tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů (kontokorent, kreditní karta apod.) včetně aktuálně žádaného úvěru oproti celkovému čistému měsíčnímu příjmu

 

A podle tohoto nového doporučení nemůže výše všech dluhů žadatele překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu (DTI) a současně na splátku všech dluhů může vynakládat maximálně 45 % svého měsíčního čistého příjmu (DSTI).

 

Nyní klient s průměrným čistým příjmem 23 tisíc korun žádající o hypotéku s 25letou splatností teoreticky dosáhne na částku 3,5 milionu korun. V případě dvoučlenné domácnosti se společným čistým příjmem 39 040 Kč klienti mohou nyní dosáhnout na 5,2 milionu korun.

 

Nově po zavedení limitu 45 procent DSTI by se dosažitelná částka pro uvedený příklad jednotlivce při úrokové sazbě 2,49 procenta snížila na 2,3 milionu korun. A u oněch dvou žadatelů by klesla na 3,95 milionu. Pokud by navíc měli další úvěry, sáhli by si ovšem na nižší hypotéku, neboť všechny půjčky se počítají dohromady.

 

Jaký je důvod těchto omezení? Z historie víme, že za mnoha ekonomickými krizemi, včetně té z roku 2008, stojí hypoteční trh, resp. příliš velký podíl nesplácených úvěrů. ČNB, jako regulátor našeho kapitálového trhu, se snaží preventivně zabránit podobnému scénáři. Tedy omezit riziko toho, že v době, kdy ekonomika nebude fungovat tak dobře jako dnes, bude příliš velké množství majitelů nemovitostí, kteří nebudou schopní své hypotéky splácet.

 

Co to však znamená reálně pro nás, zájemce o hypotéku? Zbývá posledních několik málo měsíců, po které budou platit dnešní mírnější podmínky pro posouzení a získání hypotéky. Od října se bude muset velká část zájemců spokojit s výrazně nižším úvěrem a tedy s nákupem levnější nemovitosti.

 

Přemýšlíte dnes o hypotéce a nemůžete se rozhoupat? Nečekejte, na podzim již může být vaše šance pryč. Kontaktujte svého konzultanta. Zjistí pro vás aktuální podmínky a sazby napříč celým hypotečním trhem a najde pro vás tu nejvýhodnější hypotéku. Vaše vysněné bydlení nebylo nikdy blíž.