Cestovní pojištění

Návrat na Newsletter Červen 2018

Asi téměř každý z nás si před cestou do zahraničí nezapomíná sjednat cestovní pojištění, a to i když cestujeme v rámci Evropské unie. Ačkoliv totiž české zdravotní pojištění platí po celé EU, nemusí být v mnoha případech v zahraničí dostačující. Nevztahuje se totiž na zdravotní péči poskytovanou soukromými subjekty. Z cestovního pojištění se také hradí spoluúčast za ošetření a léky, která může v některých zemích dosahovat vysokých částek. Navíc získáváme asistenční službu, která nám usnadní organizaci případné zdravotní péče.

 

Víte, že…? Cestovní pojištění, které některé banky nabízejí k platební kartě, mívá často výrazně nižší limity než klasické cestovní pojištění. Často také chybí možnost připojistit se pro sportovní aktivity. Pokud cestovní pojištění jako součást platební karty máte, seznamte se pečlivě s jeho podmínkami a případně zvažte sjednání krátkodobého cestovního pojištění.

 

Cestovní pojištění ale nekončí u léčebných výloh. Vhodné je nezapomenout také na pojištění zavazadel – zde je třeba ohlídat si především limit pojistného plnění, ale třeba také to, zda se pojištění vztahuje na elektroniku. Užitečné může být také pojištění storna zájezdu, a to hlavně v případě, pokud dovolenou plánujete dlouho dopředu, ale nakonec na ni ze zdravotních důvodů nemůžete odjet. V takovém případě totiž musíte dovolenou zrušit a cestovní kancelář si z částky, kterou jste za zájezd zaplatili a jež vám má být vrácena, strhává storno poplatek, který jí kompenzuje náklady spojené se zrušením vaší cesty. V případě, že zájezd zrušíte na poslední chvíli, se může dokonce stát, že vám cestovní kancelář nevrátí vůbec nic. V takové situaci jistě oceníte, že máte sjednáno pojištění storna zájezdu.

 

Víte, že…? Pojištění storna zájezdu vám určitě nepomůže, pokud vám v práci neschválí dovolenou, nezískáte vízum, nemáte platné doklady nebo se váš zdravotní stav zhorší kvůli požití návykových látek, vlivem depresí či v reakci na očkování. Jako důvod zrušení zájezdu není považováno ani těhotenství nebo následky úrazu, který jste si způsobili již před sjednáním pojištění.