K čemu slouží a na co si dát pozor u pojištění motorových vozidel?

Návrat na Newsletter Duben 2018

Cílem pojištění motorových vozidel je pokrýt výdaje spojené s náhradou způsobené škody, ochránit vlastní zdroje a eliminovat mimořádné výdaje v případě škody.

 

Nezbytnou zákonnou povinností každého vlastníka motorového vozidla pro provozování vozidla na veřejných komunikacích je uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Kryje škody, které jsou způsobeny vozidlem ostatním a chrání tak pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozené strany.

 

K tomu lze dobrovolně sjednat doplňková připojištění (skel, zavazadel, úrazové pojištění osob ve vozidle, úhrada nákladů na pronájem náhradního vozidla, připojištění asistenčních služeb) nebo havarijní pojištění pro ochranu vozidla pro případ jeho zničení, poškození nebo odcizení.

 

Podle údajů České kanceláře pojistitelů bylo k 31. 12. 2017 v ČR pojištěno 7 833 105 vozidel.  Počet nepojištěných vozidel se podle předpokladů ČKP pohybuje kolem 130 000. Ročně způsobí zhruba 2500 nepojištěných škod za stovky milionů korun.

 

Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP k 31. 12. 2017:

Zdroj: https://www.ckp.cz/statistiky/pocet-pojistenych-vozidel


Nabourá-li vás nepojištěné vozidlo, škodu vám uhradí ČKP z garančního fondu a tuto částku pak vymáhá po dlužníkovi. Viník ji zaplatí do výše 1/3 z celkového nároku, maximálně však 300 000 Kč. Tento limit, který zavádí novela zákona o povinném ručení, má zabránit likvidačním finančním dopadům na viníky nehod způsobených nepojištěnými vozidly. ČKP poskytne poškozenému plné odškodnění, a to i v případě, kdy vznikne velmi vysoká újma, již by nebyl její viník schopen poškozenému sám uhradit.

 

Co ovlivňuje výši pojistného?

Při sjednání pojištění nesmí být nízká cena jediným parametrem pro výběr produktu. Nejlevnější pojištění bývá často oproštěno od praktických asistenčních služeb či připojištění, které motorista ocení. Asistence vám pomůže obzvlášť v zahraničí, kde vás může zaskočit rozdílnost prostředí, neznalost dopravních specifik či jazyková bariéra.

 

Cenu povinného ručení ovlivňuje kategorie vozidla (osobní automobil, tahač apod.), zdvihový objem válců nebo výkon motoru, zvolený limit pojistného plnění, segmentační kritéria (např. věk, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.), předchozí škodní průběh (systém bonus/malus), u některých pojistitelů i roční nájezd v km a způsob sjednání (při on-line sjednání poskytují pojišťovny slevu).

 

U havarijního pojištění se pro stanovení ceny vychází z kategorie/druhu vozidla, značky a typu vozidla, výše pojistné částky, výše zvolené spoluúčasti, stáří vozidla, předchozího škodního průběhu (systém bonus/malus), způsobu zabezpečení, věku pojištěného či ročního nájezdu v km.

 

Na co si dát pozor?

Když budete sjednávat pojištění motorového vozidla, tak vždy je nutné se seznámit s pojistnými podmínkami a zejména s výlukami z pojištění. Nebojte se zeptat svého poradce, pojistné podmínky dokonale zná a dokáže vám vše potřebné vysvětlit.

 

U povinného ručení nezapomínejte na převzetí zelené karty. Tu pak vždy mějte u sebe ve vozidle, když řídíte, abyste se v případě silniční kontroly vyhnuli zbytečné pokutě.

 

Velmi důležité u havarijního pojištění je správně stanovit pojistnou částku dle obvyklé ceny vozu. U vozidel do 3 let stáří je možné také sjednat připojištění GAP, které dorovná cenu vozu na plnou kupní cenu v prvních letech od koupě. Dále si dejte pozor na spoluúčast, kterou na smlouvě zvolíte. Každá případná škoda vám bude o tuto spoluúčast krácena.

 

Dobré je zvážit možnosti využití doplňkových připojištění. Nejčastěji se doplňkově pojišťují skla, poškození zvířetem nebo střet se zvěří. V těchto případech je výhodou, že při škodním průběhu se počet bezeškodních měsíců nemění, a není tedy uplatňován malus, jako by tomu bylo v případě likvidace pojistné události z havarijního pojištění.

Také nezapomínejte na spoluúčast, která se u některých pojišťoven váže k pojištění skel v prvních měsících trvání smlouvy nebo do doby dodání fotodokumentace nebo prohlídky vozidla pověřenou osobou. Pro zasílání fotodokumentace lze u některých pojišťoven využít aplikaci, přes kterou se dá vše nafotit a rovnou odeslat do pojišťovny.

Máte zájem o výpočet výhodnější nabídky autopojištění? Neváhejte se obrátit na svého privátního finančního poradce!