Privátní finance online

Pojištění ošetřování dospělého

Návrat na Newsletter Únor 2018

Flexi vyplatí až 20 000 Kč měsíčně za péči o vás
Od února 2018 nabízí Pojišťovna České spořitelny u produktu Flexi možnost nového připojištění – pojištění ošetřování dospělého. Připojištění navazuje na novinku od státu, která má platit od června 2018, a to nárok na dlouhodobé ošetřovné, které vznikne, pokud dlouhodobě (tj. minimálně 30 dnů) doma pečujete o člena rodiny.

 

Jak péči o osobu blízkou řeší Češi?
Podle průzkumu, který si nechala Pojišťovna České spořitelny zpracovat, se o jinou osobu, například člena rodiny či známého, stará v České republice déle než 6 měsíců přes 200 000 lidí z řad aktivní populace. V 71 % případů není k dispozici placený pečovatel, ale rodina situaci řeší svépomocí. V 10 % případů je nemocným členem rodiny dítě. V dalších 18 % je to manžel či manželka a ve 45 % případů pak vlastní rodiče. 6 % nemocných tvoří rodiče partnera či partnerky a 12 % pak prarodiče. Zbylých 15 % jsou jiní členové rodiny.

 

Jak připojištění funguje?
Klient si sjedná připojištění. V případě, že onemocní, nebo bude mít úraz, tak mu pojišťovna vyplatí sjednanou denní dávku. Prostředky budou použity na náklady spojené s ošetřováním, tj. zaplacení ošetřovatele, dovážku léků nebo kompenzaci členu rodiny, který má při ošetřování výpadek příjmu. Podmínkou pro výplatu je lékařská zpráva, která potvrdí, že je nutná pomoc někoho jiného. Nemoc ale musí trvat minimálně 29 dnů. Pojistné plnění je vypláceno následně od 29. dne ošetřování, a to za každý den ošetřování včetně sobot, nedělí a svátků.


Orientační cena připojištění v závislosti na věku klienta a sjednané denní dávce

Volba denní dávky záleží na konkrétním klientovi a pojišťovna sjednání nepodmiňuje dokazováním příjmů a do 300 Kč není zkoumán ani zdravotní stav.

 

Výhody připojištění FLEXI:
•    při vážné životní situaci klient nezatíží své blízké,
•    vztahuje se na úraz i nemoc včetně organických duševních poruch (Parkinsonova či      Alzheimerova nemoc),
•    ošetřovat může kdokoli (člen rodiny, profesionální ošetřovatel),
•    bez doložení příjmů až 20 000 měsíčně,
•    nezávislé na státním sociálním systému a zaměstnavateli.

 

Nevýhody připojištění:
Nevýhodou může být věkové omezení sjednání připojištění (od 18 do 65 let) a doba trvání maximálně do věku 70 let pojištěného. Pojištění je totiž vázáno na nemocnou osobu. Jinými slovy – sjednává si jej budoucí nemocná osoba. A to nemůže být dítě a často už ani prarodič, právě kvůli věkovému omezení. Častým případem pak mohou být i rodiče, ať už vlastní, či partnerovi, kteří onemocní až v pozdějším věku a pojištění už bude zaniklé.

 

Na druhou stranu ale nikdo nedokáže určit, v kolika letech může onemocnět nebo si přivodit úraz, který bude mít delší trvání, a tudíž bude potřeba péče jiné osoby. A pokud se to stane v situaci, kterou už pojištění nekryje, stále je tu varianta, kterou nabízí stát – dlouhodobé ošetřovné.

A v některých případech může naopak výplata pojistného pomoci, když například nevznikne nárok na ošetřovné od státu.

 

V případě zájmu o toto připojištění anebo bližší informace kontaktujte svého finančního poradce.