Byly penzijní fondy v loňském roce úspěšné?

Návrat na Newsletter Březen 2017

Díky dobrým výsledkům akciových trhů dokázala loni většina účastnických fondů klientům jejich finanční prostředky zhodnotit. Jen mírně přes polovinu z 27 sledovaných fondů však dokázalo svou výkonností v roce 2016 překonat inflaci. Nejúspěšnější byl Globální akciový fond společnosti Conseq s téměř 11 % zhodnocením.

 

Na začátku roku 2016 nebyl výhled pro účastnické fondy pozitivní. Situace na finančních trzích nasvědčovala tomu, že i tento rok bude ve znamení nízkého zhodnocení, jako tomu bylo v předešlém roce. Karta se však obrátila a akciovým trhům se v loňském roce mimořádně dařilo. Překvapivě i události, jako rozhodnutí Britů o vystoupení z EU nebo zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA, měly pouze krátký dopad na finanční trhy.

Pozitivní růst výkonnosti na akciových trzích umožnil dynamičtějším účastnickým fondům dosáhnout poměrně vysokého ročního zhodnocení. Nejlépe s letošní situací pracovali portfolio manažeři z penzijní společnosti Conseq. Jejich Globální akciový účastnický fond dosáhl zhodnocení 10,81 % za rok 2016. Od svého počátku zhodnotil finance svých účastníků o 10,51 % p. a. 

 

 

Opačná situace nastala u konzervativně zaměřených účastnických fondů. Úrokové míry na peněžních trzích i výnosy státních dluhopisů jsou permanentně velmi nízké až záporné a táhnou zhodnocení těchto fondů dolů. Úplně stejně jsou na tom transformované fondy, které hospodaří ještě konzervativněji. Na konečné výsledky zhodnocení transformovaných fondů si musí jejich klienti ještě počkat. Penzijní společnosti budou výsledky zveřejňovat až na přelomu dubna a května. Podle podílu hospodářského výsledku k průměrnému objemu vlastního jmění účastníků lze očekávat výkonnost pod úrovní jednoho procenta (viz graf níže). Oproti roku 2015 došlo navíc k mírnému inflačnímu tlaku. Inflace se ve druhé polovině roku vyšplhala v průměru na 0,7 %. Výnosností ji tak překonaly pouze 3 transformované fondy a povinné konzervativní účastnické fondy se umístily všechny pod úrovní inflace. U těchto fondů tak došlo k reálnému zápornému zhodnocení peněz klientů.

 

 

 

Finanční produkty s dlouhodobým horizontem mají tu vlastnost, že díky pravidelnému investování a délce investice dokáží eliminovat riziko ztráty z poklesu výkonnosti fondu. Pokud má člověk před sebou 30 let spoření než půjde do penze, tak je pro něj nevýhodnější zvolit si dynamičtější strategii. Z analýz naši společnosti vyplývá, že při takto dlouhém horizontu dosahují fondy průměrného zhodnocení 6 % p. a. Člověk, který si tak po dobu 30 let ukládá měsíčně 1 000 Kč, si v penzi přijde na jeden milion korun. Z toho ze svých vlastních peněz vložil pouze 360 000 Kč a zbylá část, tedy 640 000 Kč jsou úroky, které mu byly připsány. Výhodou penzijního spoření je, že k takto pěknému zhodnocení ještě každý měsíc připlouvá státní příspěvek ve výši 230 Kč, který se také dále zhodnocuje.

Pro rok 2017 očekáváme pokračování ekonomického růstu a stabilní výsledky akciových fondů. Vzhledem k rozkolísanosti výsledků sledovaných českých účastnických fondů v jednotlivých letech je však potřeba mít stále na paměti, že má penzijní spoření dlouhodobý charakter, který s sebou přináší dlouhodobé zhodnocování finančních prostředků. Krátkodobý pohled na výkonnosti fondů ve vybraných letech může být zavádějící a na rozhodování klientů by neměl mít velkou váhu. 

 

Pro více informací nás kontaktujte.

 

Autorka článku: Anežka Kneeová, specialistka produktového managementu Swiss Life