Jaké byly výkonnosti investičních strategií v pojistných produktech v roce 2016?

Návrat na Newsletter Březen 2017

Rok 2016 byl pro většinu investic úspěšný. Platí to i pro naše doporučené strategie u stávajících smluv investičního životního pojištění. U některých pojišťoven máme strategie vlastní, u některých využíváme strategie či portfolio fondů, které nabízejí daný pojistný produkt.

 

Nejlépe se v loňském roce dařilo naší Dynamické penzijní strategii na investičních pojistných smlouvách Aegon, která loni zhodnotila o 11,15 %.

 

Strategie je tvořena čtyřmi složkami, přičemž za celkovým vysokým výnosem stojí zejména výkonnost fondu HSBC GIF BRIC Equity (+ 33 %) a fondu Credit Suisse Commodity Index Plus (+ 9 %). Prvně jmenovaný fond je zaměřený na akcie zemí BRIC – Brazílie, Ruska, Indie a Číny, pro které byl rok 2016 ziskový především díky růstu ceny ropy. Ta koneckonců stojí i za výkonnosti fondu Credit Suisse, který je navázán na vývoj na trhu komodit.

 

 

Za povšimnutí stojí i nejméně úspěšná část strategie – fond C-Quadrat Total Return Dynamic, jehož počítačový model nedokázal včas zachytit růst akcií v závěru loňského roku a jako jediná složka portfolia tak skončil v mírném záporu (-1 %).

Naopak nejmenší zhodnocení, ve výši 3,6 %, přinesla strategie Fond fondů Růst, v pojišťovně Generali. I u té je zastoupen výše zmiňovaný fond C-Quadrat. Nenachází se zde však žádná složka, které by mohla profitovat z růstu ceny ropy, tak jako v případě strategie v Aegonu. Naopak, středoevropský region a nemovitostní akcie vykázaly zhodnocení spíše podprůměrné (4 %) a tak jedinou složkou, ktera přinesla očekávaný zisk byly globální akcie ve Fondu globálních značek (+ 6%).

 Sledovali jsme rovněž vývoj naší strategie Fond růstové alokace aktiv, kterou jsme vytvořili pro produkt Alternativ Invest a kterou využíváme i pro nový produkt Simple Life. Tato strategie, kromě jiného, využívá i dva fondy Swiss Life – jeden zaměřený na globální akcie s vysokou dividendou, jeden na evropské akcie. Na úkor těchto fondů jsme v loňském roce průběžně snižovali podíl komodit. I přes to, že komodity v roce 2016 silně posílily, neubralo to téměř nic z výkonnosti fondu - akciové fondy přinesly výkonnost srovnatelnou.

Prvně zmiňovaný fond Swiss Life Funds Equity Global High Dividend zhodnotil o 14 %, druhý fond Swiss Life Funds Equity EUR Zone o 6 %. Výkonnost komodit můžeme porovnat například u výše popsané strategie AEGON, kde komoditní složka vykázala zhodnocení o 9 %. I zpětně tak považujeme snížení podílu komodit za krok správnou cestou, která přinese strategii zejména nižší volatilitu aniž by jí ubírala z šance na zhodnocení. V roce 2016 zhodnotila celá strategie o 5,9 %.

 

 

Pro více informací nás kontaktujte.

 

Autor článku: Jan Macek, analytik společnosti Swiss Life