Daňové změny v roce 2017

Návrat na Newsletter Leden 2017

Sociální a zdravotní pojištění


Minimální záloha na sociální pojištění se pro rok 2017 zvyšuje z 1972 korun na 2061 korun, u vedlejší činnosti z 789 na 825 korun. Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje z 1823 na 1906 korun. Lidé, kteří sami platí zálohy a pojistné, by si měli dát pozor také na změnu bankovních účtů u zdravotních pojišťoven. Nejpozději v únoru totiž zdravotní pojišťovny musí zrušit své účty u komerčních bank a přesunout je k České národní bance.

 

Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění
 

Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se zvyšuje na dvojnásobek, v obou případech stoupne z nynějších 12 na 24 tisíc korun. Zvyšuje se také daňové osvobození příspěvků na straně zaměstnavatele – z dosavadních 30 na 50 tisíc ročně.

 

Prokazování původu majetku
 

Už od prosince 2016 platí zákon o prokazování původu majetku. Jestliže má finanční správa podezření, že rozdíl mezi nárůstem jmění (nebo spotřeby) a oficiálně vykázanými příjmy (zejména daňovým přiznáním) určité osoby je vyšší než pět milionů korun, může ho vyzvat k prokázání původu majetku a případně jej zdanit – pokud nejsou od daně osvobozeny. Nejde tedy o plošná majetková přiznání.
 

Kontrolu lze uskutečnit ve lhůtě pro stanovení daně, tedy v zásadě tři roky zpětně, za určitých okolností ale může jít až o deset let. Trestem je pak penále ve výši 50 procent doměřené daně (nebo 100 procent, jestliže člověk nespolupracuje s finančním úřadem).

 

Současně poslanecká sněmovna schválila dne 13. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 873).
 

Návrh zákona je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu.

Mezi hlavní změny v oblasti daní z příjmů patří:

- zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně), a to již pro rok 2017,

- rozšíření institutu daně stanovené paušální částkou,

- navrácení daňového zvýhodnění a slevy na manžela osobám uplatňujícím paušální výdaje (v této souvislosti klesá limit pro jejich uplatňování na 1 mil. Kč příjmů),

- zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) srážkovou daní,

- umožnění daňového odpisování svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi obcí a krajů.

Novelou daňového řádu se usnadní možnost hradit daně, cla, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění platební kartou či obdobným platebním prostředkem. Návrh zákon bude nyní projednán Senátem. Navrhovaná účinnost je od 1. dubna 2017 s tím, že některé změny budou fakticky použitelné již od 1. ledna 2017 a některé naopak až od 1. ledna 2018.

 

Autor článku: Oldřich Chmelík, ekonomický ředitel Swiss Life Select