Využijte daňová zvýhodnění při spoření na penzi

Návrat na Newsletter Prosinec 2016

Na konci roku 2015 došlo ke schválení změn v zákoně o doplňkovém penzijním spoření. Úpravy zákona nabyly účinnosti hned v roce 2016, jen navýšení daňových odpočtů mělo odloženou splatnost. Od 1. ledna 2017 tedy dochází ke zvýšení hranic pro daňové odpočty u penzijního spoření a životního pojištění. Zvýšení probíhá jak u částek placených zaměstnanci, tak u příspěvků, které hradí zaměstnavatel.

Navýšení stropu daňového odpočtu pro fyzické osoby, a to z 12 000 Kč na 24 000 Kč platí jak pro penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, tak pro soukromé životní pojištění. Hranice tudíž není společná. Zaměstnanec má nárok na maximální daňový odpočet z penzijního spoření a zároveň na maximální daňový odpočet ze životního pojištění. Změna se týká příspěvků zaplacených od 1. ledna 2017 a daňový odpočet lze uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017. Zaměstnanci si navíc na penzijní spoření při platbě 1 000 Kč a více za měsíc připíšou 2 760 Kč za rok ve formě státních příspěvků, které se jim se všemi naspořenými prostředky zhodnocují.

Na obrázku níže je zobrazeno, jakou výši daňového zvýhodnění si může účastník uplatnit. U penzijního spoření je odečteno prvních 12 000 Kč, které účastník zaplatil.


Příspěvky zaměstnavatele na penzijní spoření či životní pojištění svého zaměstnance jsou stále osvobozeny od plateb sociálního a zdravotního pojistného a zároveň od odvodu daně z příjmů právnických osob. Maximální hranice, která je společná pro penzijní spoření i životní pojištění, se zvyšuje z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Změna se opět týká příspěvků zaplacených za období od 1. ledna 2017 a daňový odpočet lze uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017.

V následující tabulce je srovnání daňového zvýhodnění pro rok 2016 a nově také pro rok 2017. Aby mohl například zaměstnanec maximálně využít výhod, které mu stát nabízí, musel by si přispívat do penzijního spoření 3 000 Kč/měsíc a do investičního životního pojištění 2 000 Kč/měsíc. Na dani by ročně z těchto dvou produktů mohl ušetřit až 7 200 Kč a v penzijním spoření by navíc získal státní příspěvky ve výši 2 760 Kč/rok.
Člověk, který by plně využíval této podpory, včetně toho, že by mu i zaměstnavatel přispíval za rok 50 000 Kč, by měl v penzi opravdu dostatečně velký finanční polštář. Pokud vezmeme jako příklad muže, kterému je nyní 30 let a chtěl by skončit s prací ve svých 60 letech, máme k dispozici 30 let spoření. Díky dlouhodobému horizontu si muž zvolí dynamickou investiční strategii, díky které může dosáhnout zajímavého zhodnocení, a to v průměru okolo šesti procent. Celkově, z produktů penzijního spoření a investičního životního pojištění, si může přijít v 60 letech až k 4 500 000 Kč. Tato finanční částka zajistí život v penzi podle vlastních představ a člověk se tak nemusí spoléhat na stát.

 

Autor: Anežka Kneeová, analytička Swiss Life Select


Pro více informací nás kontaktujte.