Privátní finance online

Co je to "sociálně odpovědné investování"?

Návrat na Newsletter Listopad 2016

Jedním z investičních trendů, zejména vyspělé části Evropy, je takzvané sociálně odpovědné investování (SRI – socially responsible investing). Nejde přitom o žádnou novinku. Investiční přístupy, které kromě čistě finančního hlediska berou v potaz i ta méně pragmatická, tu jsou již přinejmenším od 60. let minulého století. SRI má v dnešním investičním světě tři základní principy, které jsou brány na zřetel – životní prostředí, sociální odpovědnost a corporate governance (způsob řízení společností). Tyto principy jsou uplatňovány dvěma základními nástroji – výběr společností, do kterých investor (ne)směřuje své peníze, a aktivní akcionářská politika, která hlasováním na valných hromadách ovlivňuje fungování společností.

Nejvýraznější podskupinou, která je často s celým konceptem SRI zaměňována, je takzvané zelené investování. Tedy investování do společností spojených s alternativními zdroji energie a ochranou životního prostředí. V tomto případě se sociálně odpovědný motiv velmi dobře kloubí s motivem ekonomickým. Stačí se podívat na Německo, které od fukušimského incidentu masivně podporuje výstavbu nových solárních a větrných elektráren. Dnes Německo vyrobí necelou třetinu energie právě z obnovitelných zdrojů, v roce 2050 má být podíl alternativní energie 80 %.

Podílet se na sociálně odpovědném investování lze i prostřednictvím podílových fondů. Nejsnadnějším řešením je vybírat takové fondy, které jsou primárně zacíleny na oblasti udržitelného rozvoje. Příkladem může být Generali Fond živé planety. Jedná se o akciový fond zaměřený na společnosti působící v segmentech obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství nebo ochrany klimatu. Výhodou fondu oproti dále uváděným produktům je jeho měnové zajištění do CZK.

Sociálně odpovědné fondy na našem trhu nabízí i společnosti Pioneer a BNP Paribas (Parvest). Posledně jmenovaná má ve svém portfoliu hned několik SRI fondů, přičemž na našem trhu jsou dostupné dva – BNPP (L1) Equity World Aqua a Parvest SMaRT Food.

Prvně jmenovaný fond, BNPP Equity World Aqua, míří do sektoru vodního hospodářství. Voda tvoří zdaleka největší část infrastrukturního trhu, což s sebou nese i nejvíce investičních příležitostí. Ty jsou spojeny s výrobou zařízení pro čerpání a distribuci vody, infrastrukturními projekty, zavlažováním, čištěním, recyklací a dalšími podobory vodního hospodářství. Celý trh má hodnotu zhruba 600 mld. USD a roste přibližně 7% tempem ročně.

Druhý ze jmenovaných fondů, Parvest SMaRT Food, je zaměřen na oblast zemědělství, produkce a distribuce potravin. Do fondu jsou vybírány pouze takové společnosti, které se při výrobě zabývají otázkou životního prostředí a přispívají tak k udržitelnému růstu. Nenajdeme mezi nimi žádné společnosti, které produkují geneticky upravené organismy (GMO), první generaci biopaliv, nebiologická hnojiva nebo palmový olej.

Sociálně odpovědné investování je určitě téma, které bude na náš trh v budoucnu pronikat stále silněji. Nejde jen o nabídku speciálně zaměřených fondů, ale dá se očekávat, že také investiční společnosti a další velcí správci aktiv, kteří drží nezanedbatelný podíl akcií na trhu, budou uplatňovat SRI přístupy vůči společnostem, jejichž akcie drží.

Pokud vás tato možnost investování zaujala, neváhejte kontaktovat svého finančního poradce.

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select


Pro více informací nás kontaktujte.