Privátní finance online

Předčasné splacení hypotéky dle nových pravidel

Návrat na Newsletter Srpen 2016

S účinností nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který vstoupí v platnost 1. prosince 2016, začnou platit, mimo jiné, i nová pravidla pro předčasné splacení hypotečního úvěru. Na to, zda se bude úvěr týkat i vašeho úvěru a kdy vlastně máte možnost hypotéku splatit s poplatkem a kdy bez poplatku, se nyní podíváme.

Pro koho tedy platí?

Pokud patříte mezi nové žadatele o úvěr a podpis smlouvy ponecháte po již zmiňovaném datu 1. prosince letošního roku, tak vězte, že vás se nová pravidla týkat budou. Naopak pokud patříte do velké skupiny občanů, kteří již úvěr na svou nemovitost splácejí, tak je potřeba radost trošku krotit. Ve vašem případě se novými pravidly bude hypotéka řídit až v okamžiku, kdy dojde k ukončení nynější fixační doby a začne platit nové období fixace. To znamená, že pro některé to bude za rok dva, ale i pět nebo deset let, záleží na tom, kdy a na jak dlouhou dobu fixace jste smlouvu podepsali.

A co tedy platí?

Zákon říká, že pokud se rozhodnete předčasně úvěr splatit, má banka právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vznikly v souvislosti s předčasným splacením. Takže pokud jste doufali, že bude jasně uvedeno, kolik vás bude vaše rozhodnutí stát, máte smůlu, protože bude pouze na jednotlivých bankách, jak si toto ustanovení zákona vyloží. Ale abych nebyl nespravedlivý, objevily se v zákoně i některá další a už jasněji formulovaná pravidla. Patří mezi ně i to, že zákon nově specifikuje situace, za kterých po vás banka nemůže požadovat žádný poplatek za předčasné splacení:

  • v případě splacení z pojistného plnění z pojistky uzavřené k zajištění úvěru,
  • v případě, že splácíte úvěr do tří měsíců poté, co vám banka sdělila novou výši úrokové sazby,
  • v případě, že byl úvěr splacen z důvodu úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede ke snížení schopnosti klienta úvěr splácet,
  • v případě předčasného splacení do výše 25 procent z celkové výše úvěru během jednoho měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy.

Dalším „proklientsky“ laděným bodem zákona je to, že v případě prodeje nemovitosti, jež byla financována tímto úvěrem nebo kterou byl tento úvěr zajištěn, má banka právo požadovat poplatek za předčasné splacení pouze do výše jednoho procenta z předčasně splácené výše, maximálně však 50 000 Kč. U tohoto nařízení zákona je třeba dát pozor na to, aby splácený úvěr trval minimálně 24 měsíců. Jako poslední odstavec paragrafu řešícího předčasné splacení je bod, ve kterém se hovoří o tom, že výše náhrady nákladů na předčasné splacení nesmí přesáhnout částku úroků, kterou by klient zaplatil za dobu od tohoto splacení do doby konce období, pro které je stanovena úroková sazba.

V případě, že máte dotazy vztahující se k vašemu hypotečnímu úvěru, neváhejte kontaktovat svého finančního poradce.

Autor: Jiří Sýkora, analytik Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.