Privátní finance online

Investujte jako milionáři

Návrat na Newsletter Srpen 2016

Pokud chcete řídit své investiční portfolio jako milionáři (pochopitelně ti dolaroví), je to snazší, než by se na první pohled zdálo. Přinášíme několik tipů a postřehů, které mohou přijít vhod i těm, kteří se do této skupiny zatím nedostali.

Milionáři nemají žádnou tajnou knihu kouzel, která by je učinila úspěšnějšími investory. Mají ty stejné znalosti a informace, které máte vy, a jejich portfolio je složeno z nástrojů, které jsou běžně dostupné. Jsou pouze více zodpovědní při správě svých peněz.

Základním společným rysem těchto portfolio či investičních strategií je snaha o minimalizaci rizika. Úspěšní investoři nejsou střelci a neženou se za nejvyšším výnosem. Právě naopak, preferují nízké riziko nad vysokým výnosem. Vědí, že stabilní průměrný výnos je výnosnější než závratné výnosy následované ještě závratnějšími propady.

Druhým společným rysem je diverzifikace. A to skutečně důkladná. V souladu s prvním pravidlem (minimalizace rizika) je největší část portfolia akciová. Profesionálové dobře vědí, že investice do růstu podniků je z dlouhodobého pohledu tou nejbezpečnější. Je to koneckonců základní kámen, na kterém stojí ekonomiky všech zemí, snad s výjimkou Severní Koreje. Své pevné místo v portfoliu mají dluhopisy a nástroje peněžního trhu, které dokážou dodat fixní výnos. Nezbytnou součástí jsou pak investice do alternativních aktiv. Zde se portfolia milionářů většinou odlišují od portfolia běžných smrtelníků. Alternativní investice, ať už mají formu nemovitostí, majetkových účastí v podnicích nebo jiné reálné investice neslouží primárně k dosažení vysokého výnosu. Jejich úlohou je stabilizovat portfolio a zamezit propadům v době velkých tržních krizí. Alternativní investice totiž často vůbec nereagují na propady akcií či dluhopisů.

A na závěr jedna statistika. Osmdesát pět procent majitelů milionových investičních portfolií si na správu tohoto majetku najímá profesionální poradce. Neváhejte proto kontaktovat i vy toho svého.

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.