Privátní finance online

Snížení minimální investice do fondu kvalifikovaných investorů

Návrat na Newsletter Červenec 2016

S platností od 1. 6. 2016 došlo k úpravě zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Pro nás je zajímavá novinka, která snižuje minimální požadovanou investici do fondu kvalifikovaných investorů (FKI). Hranice se snižuje z 125 000 eur (cca 3,4 mil. Kč) na 1 000 000 Kč.


Přehledně viz následující tabulku:

I nadále platí, že limit pro investici je brán jako součet investic do všech fondů kvalifikovaných investorů, které spadají pod jednoho obhospodařovatele. Klient tedy může například investovat 800 000 Kč do jednoho FKI a 200 000 Kč do druhého FKI, pokud jsou oba spravovány stejnou investiční společností.


Jen pro připomenutí, co znamená zkratka FKI: Jedná se o speciální fondy, které se od běžných podílových fondů liší svou volnější investiční strategií. Mohou investovat do širšího spektra nástrojů. Typicky se jedná o alternativní reálné investice, jako jsou nemovitosti, půda, umělecká díla, nebo také alternativní finanční investice, jako je private equity (majetkové účasti v podnicích), nebankovní úvěrování nebo pohledávky. Fondy mohou využívat rizikovější investiční přístupy jako například obchodování na páku. Investor, který do FKI vstupuje, by měl být schopen tyto zvýšená rizika vyhodnotit, mělo by se tedy jednat o zkušenějšího (kvalifikovaného) investora. Tuto svoji kvalifikaci prokazuje vyplněním rozsáhlejšího investičního dotazníku než u běžných fondů.


Mezi nejvyužívanější FKI v naší nabídce patří produkt Private Invest PROFI od společnosti Conseq. Jedná se o obdobu retailových fondů Conseq Active Invest, rozdíl je ve složce alternativních investic, která představuje cca 10 % portfolia fondů Private Invest.

 

Prostřednictvím společnosti Conseq je možné nakoupit i jiné fondy kvalifikovaných investorů:

  • Conseq Opportunity – fond s otevřenou investiční strategií. Investuje do jakýchkoliv finančních aktiv, kde portfolio manažeři vidí příležitost k růstu. Aktuálně je tak například zainvestovaný v měnových párech (spekulace na posílení USD proti EUR) nebo v úrokových swapech (spekulace na růst úrokových sazeb).
  • Conseq Eko-energetický – fond investující do alternativních energií. Fond má přímou majetkovou účast v solárních a větrných elektrárnách v Česku a v Polsku.
  • Fond Půdy – Conseq zde působí pouze jako administrátor, tedy není to jeho vlastní fond (nelze tak ani kombinovat s jinými fondy z důvodu rozložení minimální investice, viz výše). Fond půdy má ve svém portfoliu zemědělskou půdu, kterou nakupuje, sceluje a pronajímá zemědělcům.

 Chci více informací o investicích do fondů.


Autor článku:
Jan Macek, analytik Swiss Life Select