Privátní finance online

Jak si pojistit storno zájezdu?

Návrat na Newsletter Červenec 2016

I když o tom nechcete ani uvažovat, na dovolenou se těšíte, může se stát, že do vysněné destinace nakonec nemůžete odjet. Pojištění storna zájezdu, přesněji pojištění stornopoplatků, slouží jako zabezpečení situace, kdy budete nuceni zrušit svůj zakoupený zájezd z důvodů onemocnění, úmrtí blízké osoby, ztráty zaměstnání, rozvodu nebo například těhotenství. Pokud ze závažných důvodů zrušíte plánovanou cestu, pojišťovna vám uhradí vzniklé náklady s tím spojené.

Pojištění storna zájezdu je možné téměř výlučně zakoupit jen jako součást cestovního pojištění. Pro zajištění co nejvyšší míry pojistného krytí je vhodné sjednat pojištění storna zájezdu hned při nákupu zájezdu. Svoji dovolenou si tak lépe zabezpečíte. Toto pojištění se obvykle vztahuje i na blízké osoby, tzn. manžel/manželka, druh/družka či registrovaný partner, děti, rodiče pojištěného nebo osoby uvedené na stejné cestovní smlouvě. Stačí, když jeden z členů rodiny, která jede na dovolenou, je nemocný nebo nastanou jiné důvody ke stornu zájezdu, je možné stornovat „celou rodinu“.

Cena pojištění se odvíjí od výše ceny zájezdu a pojistitel vždy vyžaduje spoluúčast pojistníka. Procento spoluúčasti nejčastěji dosahuje výše 20 procent.

Přehled stornopojištění


Pojištění stornopoplatku cestovní služby stojí obvykle kolem 2 až 3 procent z ceny zájezdu. To znamená, že za zájezd v hodnotě deset tisíc korun zaplatíte dvě stě až tři sta korun pojistného.

Pojištění storna nelze většinou sjednat kdykoli, ale nejpozději v den nebo jeden den po zaplacení zájezdu. Podmínky jsou většinou rozdílné. Měli byste si dát pozor především na to, kdy to pojištění storna sjednáváte vůči datu zakoupení toho zájezdu. Pojišťovny totiž mají daný maximální termín vůči datu zakoupení zájezdu, do kdy můžete koupit pojištění stornopoplatku.

Nejzazší termín uzavření pojištění stornopoplatků

I pojištění stornopoplatků zahrnuje výluky, tedy situace, kdy vám poplatky za zrušený zájezd pojišťovna neproplatí. To se týká například nemocí či komplikací, které vám byly známé už před sjednáním pojistky. Pojištění také většinou nelze uplatnit při komplikacích s těhotenstvím, když vám v práci nedají dovolenou, na úřadě nevystaví cestovní pas či víza, když nestihnete letadlo, při zhoršení chronické nemoci apod.

Před uzavřením připojištění stornopoplatků doporučuji důkladné seznámení s pojistnými podmínkami. Podmínky jednotlivých pojišťoven jsou specifické, a mnohdy se vyplatí dát na rady a zkušenosti finančního poradce.

Chci pojistit storno zájezdu.


Autor článku: Klára Bartošková, analytička Swiss Life Select