Nabídka stavebních spořitelen v oblasti spoření v roce 2016

Návrat na Newsletter Červen 2016

Jak ukazují aktuální údaje stavebních spořitelen, možná se, pokud jde o sjednávání nových smluv, začne blýskat na lepší časy. Spořitelny letos poprvé vykázaly nárůst počtu sjednaných smluv meziročně o 3 procenta na necelých 238 000. Tento vývoj sledují spořitelny s nadějí, protože na rozdíl od úvěrů – loni jich spořitelny poskytly za 49 miliard korun, což byl meziroční nárůst o 22 procent – byly totiž smlouvy na spoření v propadu téměř o čtvrtinu. Otázkou ovšem zůstává, zda tato pozitivní čísla vydrží i po zbytek letošního roku. Zejména proto, že stavební spořitelny postupně snižovaly základní úrokovou sazbu na vkladových účtech.

O tom, jak se bude další vývoj prodeje stavebního spoření vyvíjet, rozhoduje samozřejmě i produktová nabídka jednotlivých spořitelen. Je to zejména nabídka úrokových sazeb na těchto produktech, ale i poplatková politika jednotlivých institucí.

*V tomto tarifu je možno získat úrokový bonus až 0,1 %, pokud klient nečerpá úvěr a splní další podmínky. (Roční vklady účastníka v období mezi druhým až šestým kalendářním rokem musí být vždy k 31. 12. v rozmezí 6–9 % ze sjednané cílové částky; po dobu prvních sedmi let od uzavření smlouvy nesmí nastat ani jedna z následujících skutečností: zvýšení nebo snížení cílové částky, přespoření cílové částky, ukončení smlouvy, vyplacení byť jen části uspořené částky.)

**Zůstatek nižší než 300 000 Kč je navíc úročen úrokovým bonusem ve výši 0,7 % p. a. Úrokový bonus je po dobu šesti let pouze evidován. Pokud klient splní podmínky pro jeho získání, je bonus připsán na účet po šesti letech. Klient ztrácí nárok na úrokový bonus, pokud ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření, pokud během této šestileté lhůty uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru nebo pokud během této šestileté lhůty přijme přidělení úvěru ze stavebního spoření. Podmínkou pro získání bonusu je šestileté spoření a součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce musí být minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku.

Jak je vidět v přiložené tabulce, parametrů, které by měl potenciální klient při výběru vzít v úvahu, je více. Nestačí sledovat pouze úrokovou sazbu, ale je nutné se podívat i na podmínky, za nichž bude sazba připsána.

Tabulka naspořených částek za dobu 6 let

Navíc, jak je vidět v tabulce naspořených částek, nejsou rozdíly nijak dramatické a z pohledu úroků je tedy více méně jedno, kterou ze stavebních spořitelen zvolíme. Při výběru budou do hry spíše vstupovat akční nabídky, jako je například založení smlouvy bez poplatku.

 

Pro více informací nás kontaktujte.

 

Autor: Jiří Sýkora, analytik Swiss Life Select