Nemoc dítěte nemusí znamenat výpadek příjmu

Návrat na Newsletter Květen 2016

Zná to každý rodič. Dítě je nemocné a co teď s tím? Ne každý má po ruce ochotné a pečující babičky, takže s malým marodem musí doma zůstat tatínek nebo maminka. A mají dvě možnosti: Buď po dobu ošetřování budou čerpat dovolenou, která jim později bude třeba chybět jinde (a ne každý zaměstnavatel je ochoten dovolenou poskytnout), nebo jim nezbude jiná možnost než využít tzv. OČR (ošetřování člena rodiny), což ale může znamenat významný zásah do rodinných příjmů.

Jak funguje OČR?

Ošetřovné náleží zaměstnanci, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat dítě mladší 10 let, které onemocnělo nebo se zranilo.

Podpora při ošetřování člena rodiny se stanoví stejným způsobem jako nemocenská. Výše podpory za kalendářní den činí 60 procent  denního vyměřovacího základu od prvního dne podpory při ošetřování člena rodiny.

Podpora při ošetřování člena rodiny se poskytuje za kalendářní dny, nejvýše po dobu prvních devíti kalendářních dnů.

Zaměstnanci, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý (samoživitel), se podpora při ošetřování člena rodiny poskytuje nejvýše po dobu prvních 16 kalendářních dnů.

Po uplynutí této doby rodiče nedostávají již žádný příspěvek, a rodina tak přichází o jeden příjem.

Pro OSVČ nárok na ošetřovné nevzniká nikdy, i když si platí nemocenské pojištění.

Trocha statistiky

Ročně je ukončeno 360 000 případů ošetřování dítěte, z toho činí 95 procent nemoc a 5 procent úrazy.
Více než 50 procent důvodů pro ošetřování dítěte jsou dýchací potíže.

Jak vyřešit propad příjmu při OČR

Možností je komerční připojištění, kdy při péči o nemocné dítě bude klientům vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané denní dávky vynásobeno délkou nemoci.

Na tuzemském pojistném trhu jsou v současné době tři pojišťovny, které připojištění OČR nabízejí – ČP, Kooperativa a UNIQA.

ČP a Kooperativa

  • Dávka bude počítána až po skončení výplaty ze státního systému, takže od 10. dne nemoci. 

(To znamená, že pokud bude nemoc trvat 9 a méně dní, tak z pojištění nebude plnění vyplaceno.)

UNIQA

  • Dávka je počítána již od prvního dne nemoci dítěte.

Orientační cena pojištění

Pojištění nezaručí, že dítě nebude nemocné, ale může rodičům pomoci s dorovnáním propadu příjmu. U OSVČ je toto komerční připojištění v podstatě jediným možným způsobem, jak nahradit ztrátu příjmu v případě pečování o nemocné dítě.

Pokud máte zájem o bližší informace o tomto pojištění, kontaktujte svého finančního poradce.

Autor: Kamil Durčák, analytik Swiss Life Select


Pro více informací nás kontaktujte.