Představení fondu – Conseq Opportunity

Návrat na Newsletter Březen 2016

Svět fondového investování je velmi pestrý. Důkazem toho je i tento seriál v našem News Letteru, kde si v každém čísle představujeme jeden zajímavý podílový fond nebo investiční program. Většinou se jedná o běžné fondy, vhodné a dostupné pro většinu investorů. Dnes se blíže podíváme na fond, který je určen pro daleko užší cílovou skupinu. O to je však zajímavější.

Fond Conseq Opportunity bychom mohli nejspíše zařadit do skupiny takzvaných hedge fondů. V investičním světě jde o nezanedbatelnou skupinu fondů, spravujících majetek v hodnotě 3 biliony USD (v porovnání s 30 biliony v běžných podílových fondech). O co jde? Běžné podílové fondy, určené retailovým investorům, jsou poměrně přísně regulovány. Zákony a vyhlášky stanovují, do čeho smí a nesmí investovat a jak velkému riziku mohou své klienty vystavit. A to je dobře. Jen díky této regulaci je fondový byznys celosvětově nejpopulárnějším a nejbezpečnějším způsobem, jak vstoupit se svými penězi na kapitálový trh. Každé omezení rizikovosti však s sebou nutně nese omezení potenciálního zisku. Proto jsou k dispozici i fondy, které pod toto omezení nespadají. Nejsou však určeny pro běžnou veřejnost. V českém prostředí jsou tyto a podobné fondy souhrnně označovány jako fondy kvalifikovaných investorů. Vstup do nich je limitován vyšším objemem kapitálu, a investor navíc musí prokázat, resp. potvrdit, že má status kvalifikovaného investora. Tedy osoby, která má vyšší než běžné znalosti o kapitálových trzích a dokáže vyhodnotit podstupovaná rizika.

Fungování hedge fondů se od běžných fondů liší v investiční strategii. Portfolio manažeři hedge fondů nakupují jakékoliv aktivum dle vlastního uvážení, mohou spekulovat na růst nebo pokles a mohou využívat a také často využívají pákový efekt. V praxi to znamená, že fondy dokážou dosahovat vysokých zisků, ale jsou náchylné na velmi hluboké propady. Velké krize, jako byla například ta, která začala v roce 2008, mohou být pro takové fondy smrtelné.

Conseq Opportunity
byl založen s jediným investičním cílem – v maximální míře zhodnotit vložené prostředky. Pokouší se o to za pomoci nejrůznějších nástrojů. Při pohledu na poslední Zprávu investičního manažera k 31. 12. 2015 (zpráva je vydávána čtvrtletně) je vidět, že fond aktuálně „hraje“ několik rozdílných strategií.

 

 

Nejvýznamnější z nich je sázka na posilující dolar – fond nakupuje deriváty na měnový pár EUR/USD. Při tomto obchodování využívá pákový efekt a na konci roku 2015 to byla strategie s nejvyšším přínosem ke zhodnocení fondu.

Dalším derivátem jsou úrokové swapy, tedy cenné papíry, jejichž cena je navázaná na pohyb úrokových sazeb. Zde fond dlouhodobě spekuluje na růst sazeb, ke kterému však prozatím dochází určitě pomaleji, než by portfolio manažeři fondu doufali.

Další sázkou jsou poté rumunské, turecké a srbské státní dluhopisy a klasické high yieldové korporátní dluhopisy.

Fond je poměrně nový, prozatím se nemůže pyšnit nijak dlouhou historií. Byl založen ve druhé polovině roku 2012 a do konce roku 2015 vykázal výnos 5,76 %. Za kalendářní rok 2015 to pak byl výnos 13,54 %.

Fond je zřízen jako fond kvalifikovaných investorů a z výše uvedených informací je zřejmé, že skutečně jen pro ty kvalifikované je také určen. Jistě to není fond pro investora hledajícího bezpečné uložení peněz z prodané nemovitosti nebo pozůstalosti po tetičce. Své místo fond spíše nalezne v portfoliu bonitního investora, kterému není proti mysli část peněz zainvestovat spekulativně, do méně běžných nástrojů. Výhodou takové investice je kromě šance na zhodnocení (která jde ruku v ruce s vysokým rizikem ztráty) také snížení závislosti celého portfolia na pohybech akcií a dluhopisů, tedy hlavních nástrojů kapitálového trhu.

Výhodou fondu je jeho poměrně nízká nákladovost. Management fee je 1 % p. a., success fee (výkonnostní odměna) pak 20 % z meziročního růstu nad 5 %.

Jako u každého fondu kvalifikovaných investorů platí i zde podmínka minimálního jednorázového zainvestovaného objemu 3,5 mil. Kč. Tento limit lze však rozložit mezi více fondů jednoho správce. Konkrétně u Consequ to znamená, že fond lze i v menším objemu přidat jako doplněk k běžnější investici do některého z fondů Conseq Private Invest.

V případě, že máte o investování zájem, neváhejte kontaktovat svého finančního poradce, který vám rád poradí vhodnou alternativu.

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select


Pro více informací nás kontaktujte.