Mrtvice – závažné onemocnění

Návrat na Newsletter Březen 2016

Když se řekne závažné onemocnění, asi skoro každému se vybaví rakovina. Ano, rakovina je skutečně závažné onemocnění. Ročně jí onemocní víc než 80 000 osob a 27 000 pacientů umírá, což znamená jeden člověk každých 20 minut.

Ale není to jediná vážná nemoc, která nás může potkat. Na vrcholu statistik figurují i infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

 Konkrétně cévní mozková příhoda (mozková mrtvice) postihne ročně přibližně 50 000 osob. V průměru jí denně podlehne 28 osob a je druhou nejčastější příčinou smrti. Nicméně pozitivní je, že 70 % pacientů se zcela zotaví, pokud se začnou léčit do 1 hodiny po ohlášení příznaků. Avšak k započetí léčby má pacient maximálně 6 hodin. Na druhou stranu negativní je, že více než 70 % Čechů nepozná příznaky mozkové mrtvice a více než 80 % cévních mozkových příhod by šlo předejít prevencí.

Jak ale mrtvici poznat?
K rozpoznání mrtvice pomůže tento jednoduchý test, který prověřuje její 3 nejčastější příznaky:

Pokud máte pocit, že s dotyčným člověkem není něco v pořádku, vyzvěte ho, aby se usmál nebo vycenil zuby. Pokud se jedna strana nehýbe a obličej se zdá být asymetrický, zavolejte okamžitě 155!
 
Vyzvěte osobu s podezřelými příznaky, aby zvedla obě ruce před sebe dlaněmi dolů (do úhlu 90 stupňů, pokud sedí či stojí, nebo do úhlu 45 stupňů, pokud leží). Jestliže jedna z končetin poklesne (a to i v řádu několika cm), volejte 155!
 
Pokládejte osobě s podezřelými příznaky otázky a nechte ji pojmenovávat předměty v okolí. Sledujte, zda je řeč zřetelná, srozumitelná, plynulá, zda vám dotyčný rozumí a zda používá správná slova. Pokud ne, volejte 155!

Sanitku bychom měli volat i v případě, kdy se objeví jen jeden ze tří základních znaků. Mimo ně se mohou projevit i mnohé další:
•    náhlá porucha vědomí
•    náhlá porucha citlivosti v jedné části těla – například brnění nebo necitlivost jedné ruky
•    problémy se zrakem nebo jinými smysly
•    ztuhlost šíje – pacient si nedokáže položit bradu na hruď a zároveň je pro něj tento pohyb silně bolestivý
•    závratě a zvracení
•    malátnost či slabost
•    náhlá bolest hlavy bez zjevné příčiny
(Zdroj: www.casjemozek.cz)

Riziko závažného onemocnění lze ošetřit v rámci životního pojištění, kde jde o jedno z možných připojištění.

Pojištění sice nemoci nezabrání, ale výplata pojistného plnění může značně zjednodušit život v době, kdy je třeba myslet na důležitější věci, než jsou peníze.

Pojištění by mělo sloužit k zajištění finančních prostředků pro kvalitnější léčbu a úhradu případných jednorázových výdajů spojených s diagnostikou závažného onemocnění.

Akce pro klienty
Klientům, kteří si od 1. dubna do 31. května 2016 sjednají riziko velmi vážných onemocnění a úrazů (VVO) v rámci FLEXI životního pojištění Pojišťovny České spořitelny a v budoucnu je postihne cévní mozková příhoda nebo úraz s důsledkem vážného poškození mozku, bude vyplaceno dvojnásobné pojistné plnění.  

V případě zájmu o pojištění Velmi vážných onemocnění se obraťte na svého finančního poradce.

Autor: Kamil Durčák, analytik Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.