Jaro hrozí záplavami!

Návrat na Newsletter Březen 2016

Přizpůsobujete změnám počasí i pojištění svého majetku? Povodně, zemětřesení, silné bouřky, požáry a další přírodní nebezpečí způsobují čím dál tím častěji velké škody na majetku, a nejinak tomu bude i v následujících letech.

Jarní povodně patří v České republice k poměrně častým živelním událostem. Mnohamiliardové škody napáchaly naposledy v roce 2006, větší škody při nich nastaly také například v letech 2002 či 1997. Z historických pramenů je pak známá velká povodeň v roce 1784, při níž se hladina Vltavy v Praze zvedla tak, že pod ní téměř zmizel Karlův most.

Při povodni mluvíme o vodě, která se vylila z řek, případně nádrží. Patří sem také případy, kdy voda břeh řeky nebo nádrž protrhla. Záplavou naopak pojišťovny rozumí vodu, která se šíří z jiných důvodů než povodeň. Jako příklad lze uvést škody vzniklé při silném dešti, když si voda najde odtok přes Vaši nemovitost, případně se na ní udržuje. Dobrá zpráva je, že některé pojišťovny vycházejí klientům vstříc a nabízejí záplavu a povodeň v rámci jednoho pojistného rizika.

Příklady přírodních katastrof v ČR za posledních 18 let
•    červenec 1997 – povodně na Moravě. Škody dosáhly 62,6 mld. Kč, z čehož pojišťovny zaplatily klientům celkem 9,7 mld. Kč. Toto nízké číslo je následkem nedostatečného rozsahu pojištění majetku. Občané si tento fakt následně uvědomili, což dokládá i výrazné zvýšení vyplacených pojistných plnění po povodních v roce 2002.
•    srpen 2002 – povodně v Čechách. Škody dosáhly 73 mld. Kč, z čehož pojišťovny uhradily přibližně polovinu, což je výrazně více než v prvním případě na Moravě. Klienti se ze záplav roku 1997 poučili a lépe si pojistili svůj majetek.
•    březen 2006 – jarní povodně na území České republiky způsobily 15 000 pojistných událostí v celkové hodnotě přesahující 1 mld. Kč.
•    leden 2007 ‒ orkán Kyrill. Největší větrná katastrofa v dějinách České republiky zasáhla celé území. Způsobila bezmála 80 000 pojistných událostí v objemu téměř 2,25 mld. Kč.
•    březen 2008 – vichřice Emma. Na celém území ČR bylo hlášeno téměř 38 000 škod v celkové výši přesahující 1,24 mld. Kč.

Ovlivnit řádění přírody v naší moci není. Záleží čistě na její libovůli, kdy své živly vypustí k dalšímu ničivému útoku. Boj s nimi nemáme šanci vyhrát. Ale můžeme ovlivnit to, jak snadné nebo obtížné pro nás bude se s následky tohoto řádění vyrovnat.

Dobře si rozmyslete, na jakou částku se pojistíte. V případě pojištění domácnosti by měla pojistná částka odpovídat hodnotě veškerého majetku, který máte. Nebo alespoň hodnotě majetku, který byste si znovu pořizovali. Běžná je u nás podpojištěnost. Ani vodní a větrné smršti posledních let řadu lidí bohužel nepřiměly, aby aktualizovali své deset let staré smlouvy.

Sjednání kvalitního majetkového pojištění je jedním z nejúčinnějších nástrojů ochrany před následky působení přírodních živlů.


Autor: Klára Bartošková, analytička Swiss Life Select


Pro více informací nás kontaktujte.