Konec druhého důchodového pilíře je tady!

Návrat na Newsletter Prosinec 2015

Druhý důchodový pilíř se blíží ke svému zániku. Nyní zbývá už jen podpis prezidenta republiky Miloše Zemana, aby vládní zákon o ukončení důchodového spoření nabyl účinnosti.

Účastníci druhého pilíře, kterých je téměř 85 000, si teď kladou otázku, kdy a jakým způsobem se dostanou ke svým penězům. Od začátku roku 2013 naspořili v tomto pilíři více jak 2,8 miliardy korun českých. Přesměrovány byly vždy tři procenta odvodů ze státního systému do vlastního spoření u penzijních společností a částku ve výši dvou procent odvodů si museli přidat ze svého. Zákon počítá s tím, že budou účastníkům všechny vklady vráceny.

Mezi lidmi se místy objevuje domněnka, že se k penězům dostanou hned na začátku roku 2016. Bohužel není tomu tak. Důchodové fondy by měly do likvidace vstoupit v červenci příštího roku. Likvidace bude ukončena výplatou finančních prostředků účastníkům druhého pilíře, a to až v posledním kvartálu roku 2016.

Ukončení plateb do druhého pilíře

I přesto, že byl již v červnu schválen konec vstupu nových účastníků do druhého pilíře, stávající klienti však musí odvádět příspěvky až do konce tohoto roku. Zaměstnavatelé těchto klientů odvedou peníze na účty druhého pilíře naposledy v lednu 2016 (tzn. z prosincové výplaty) a OSVČ si odvody na důchodové spoření uplatní naposledy v daňovém přiznání za rok 2015.

Forma výplaty

Každý z účastníků bude v prvních měsících příštího roku vyzván k tomu, aby si sám zvolil formu výplaty. Peníze si bude moci nechat převést na vlastní účet nebo zaslat poštovní poukázkou. Na výběr bude i převod financí do dobrovolného třetího pilíře. Pokud si účastník bude chtít zachovat procentní výměru státního důchodu, bude si muset důchodové pojištění doplatit. To znamená, že objem prostředků, které byly vyvedeny z povinného prvního pilíře, by si lidé museli doplatit. Tento krok by byl ale velice nerozvážný. Na státní důchody se váže stále více výdajů a příjmy z důchodového pojištění jsou nedostačující. Tento stav není z dlouhodobého hlediska únosný a stále více se bude klást důraz na soukromé spoření lidí na penzi a státní důchod bude v porovnání s průměrnou mzdou spíše klesat. Dokonce se již delší dobu uvažuje o zavedení tzv. rovného důchodu.

Jak vyplacené peníze nejlépe zhodnotit?
Jednou z možností, kam peníze z druhého pilíře nasměrovat, je doplňkové penzijní spoření neboli třetí pilíř. U tohoto produktu je velmi důležité správné nastavení výše pravidelných příspěvků alespoň na 1 000 korun měsíčně pro získání maximálního státního příspěvku. Mimořádný vklad je v tomto případě také umožněn, avšak lze tyto finance zhodnotit jinde lépe. Kupříkladu by mohly být finance využity jako startovací kapitál pro program pravidelného investování nebo při založení investičního životního pojištění. Ať bude zvoleno účastníkem druhého pilíře to či ono, pořád by měl být zachován charakter těchto peněz. Od svého počátku byly určeny k naspoření na penzi, a proto by měly být přesunuty do produktu s podobnými vlastnostmi a dlouhodobým horizontem spoření.

Doporučujeme vám kontaktovat svého finančního poradce, který vám s výběrem vhodné alternativy spoření na penzi rád poradí.

Autor: Anežka Kneeová, analytička Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.