Stavební spoření na konci roku

Návrat na Newsletter Prosinec 2015

Stavební spoření je produkt, na který lidé mohou spořit různými způsoby. Někdo spoří pravidelně každý měsíc, někdo vkládá peníze jednou za rok, a někdo dokonce jen jednou na celou dobu spoření.

Na frekvenci plateb totiž závisí i to, kolik bude mít člověk na účtu stavebního spoření po uplynutí vázací doby potřebné k nároku na výplatu státních příspěvků. Rozdíly mohou být až několikatisícové. Nejvýhodnější je samozřejmě uložit celou částku na počátku spoření, na druhou stranu jsou prostředky vázány na dobu 6 let. Pokud by klient spoření ukončil dříve, zůstal by mu pouze procentní roční výnos (dle typu smlouvy se dnes pohybuje kolem jednoho procenta, viz tabulka č. 1) snížený o počáteční poplatek za uzavření smlouvy a poplatky za vedení účtu.

Tabulka č. 1 Zhodnocení na stavebním spořeníJednorázově můžete peníze vložit jak na počátku roku, tak na jeho konci. Ovšem výnosnější je varianta, kdy klient vloží peníze na počátku roku. Výhodou této varianty je, že klient má na rok předspořeno a nemusí se o platbu během roku starat. Nevýhodou je období začátku roku pro ty, kdo mohou být finančně vyčerpáni z období vánočních nákupů.

Ukládat peníze jednorázově na konci roku může být výhodné především pro ty, kdo celou částku 20 000 korun nebudou mít uloženou na běžném účtu, ale pokusí se ji v průběhu roku zhodnotit. Nejčastější, ovšem také nejméně výnosnou možností je spoření prostřednictvím měsíčních vkladů. Výhodou této varianty je právě její pravidelnost. Klient si výši úložky zvolí podle toho, kolik peněz může každý měsíc postrádat. Na jeho rozpočet tak nemá vliv vyšší jednorázový vklad.

Jelikož se přiblížil konec roku, je dobré připomenout termíny, do kdy je možné odeslat prostředky na stavební spoření, tak aby byly připsány ještě letos, a vznikl tedy nárok na státní podporu (viz tabulka č. 2).

Tabulka č.2 Platební styk na konci roku


Autor: Jiří Sýkora, analytik Swiss Life Select


Pro více informací nás kontaktujte.