Privátní finance online

Investování je u Čechů stále oblíbenější!

Návrat na Newsletter Listopad 2015

Podle nedávno vydané zprávy Asociace pro kapitálový trh (AKAT) mají Češi zainvestováno 367 miliard Kč v podílových fondech, resp. ve fondech kolektivního investování. Spolu s objemem roste i počet nových investorů. Obliba tohoto typu investování viditelně roste a fondovým investorem je už dnes každý sedmý Čech.

Čím je to způsobeno? Vysvětlení se nabízí hned několik. Určitou roli bude určitě hrát rostoucí finanční gramotnost českých domácností. To, že je potřeba se o peníze starat, úspory zhodnocovat a rezervy aktivně vytvářet, dnes tuší téměř každý. Ne každý je však schopen toto vše efektivně zrealizovat. Fondům nahrává fakt, že umí využít všech možností, které nabízí globální kapitálový trh, a přitom zůstávají jednoduchými, transparentními, snadno pochopitelnými a relativně lacinými instrumenty. Další příčinou rostoucího počtu investorů je vysoká míra penetrace fondů na trhu. Vlastní podílové fondy nabízí všechny velké banky a nebojí se je aktivně nabízet na přepážkách svým klientům. A to nezmiňujeme nezávislé platformy, které nabízí fondy více investičních správců. Nezanedbatelný vliv má také historická výkonnost. Akciové i dluhopisové trhy mají za sebou několik velmi úspěšných let a fondy tam mohou prezentovat slibné historické zhodnocení.

Spolu s rostoucí popularitou však přichází i některé problémy. Tím největším je hrozba chybného výběru fondu například vzhledem k požadované rizikovosti. Investiční řešení by mělo dbát na zásadu kvalitní diversifikace, a sestavení vhodného portfolia fondů tak nemusí být úplně triviální záležitostí. V praxi jen velmi málokdy investoři řeší nastavení investičního portfolia sami, častěji se spoléhají na své bankéře nebo finanční poradce. Pokud bankéři nebo poradci chybí potřebná odbornost, může to vést k chybnému výběru produktů a nepříjemným překvapením. Zde je jedinou radou pečlivý výběr toho správného profesionála, který má prokazatelné kvality pro správu našich osobních financí.

Druhým problémem jsou nereálná očekávání. Jak již bylo zmíněno, fondy nyní vykazují vysoké historické výnosy, které vychází z růstu trhů od roku 2009 po současnost. Je však třeba zůstat ostražitý, protože všechny hlavní ekonomiky jsou v současnosti masivně podporovány centrálními bankami, jejich dodávanou likviditou a nízkými úrokovými sazbami. Postupné vysychání této pomoci s sebou pravděpodobně přinese zpomalení růstu trhů. Neznamená to, že bychom neměli příštích několik let investovat. Spíše je potřeba se dívat na průměrné výnosy za delší časové období a nespoléhat se na vývoj v posledních pár letech. Zejména při krátkých časových horizontech (do deseti let) je potřeba volit konzervativnější řešení a přizpůsobit tomu i očekávaný výnos takové investice.

Váš finanční poradce vám rád poradí s výběrem vhodného investičního portfólia.

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.