Jak se staví pojišťovny k plnění pojistných událostí po „vichřici“?

Návrat na Newsletter Listopad 2015

V živelním pojištění mohou být chytáky. Respektive někdy si lidé myslí, že jsou na určitou událost pojištěni, a když se pak ta událost přihodí, mohou být nemile překvapeni.

V souvislosti se silným větrem (vichřicí) těchto případů bohužel přibývá. Pojišťovny se v těchto případech obracejí na Český hydrometeorologický ústav (http://portal.chmi.cz/), aby právě jejich data prokázala, zda byla v místě škody vichřice (vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s [75 km/hod] a více)*. Jeden z klientů nedostal od pojišťovny plnění například proto, že podle definice meteorologů nedosáhla lokální vichřice, která mu zničila střechu, naplnění pojmu vichřice pouze o 2 km za hodinu. Meteorologická měření se však provádějí bodově, proto může být sporné, jaké rychlosti vítr dosahoval v místě škody. Vodítkem pro uznávání nároků bývá zjištění, zda vítr způsobil i jiné škody na stromech či stavbách v těsném sousedství místa pojištění.


* UNIQA pojišťovna považuje za vichřici vítr vanoucí rychlostí 60 km/h (16,7 m/s), tedy o 15 km/h méně než konkurence.

Klasifikace pojmů může být v různých pojišťovnách různá. Proto by si klienti měli buď sami ještě před sjednáním pojištění, nebo pak ve spolupráci s poradcem projít pojistné podmínky – zejména ty části, které se týkají rizik, předmětu pojištění a limitů.

Na přelomu března a dubna tohoto roku vichřice a další živelní události způsobily klientům pojišťoven tisíce škod za více než sto miliónů korun. Nejčastěji se jednalo o poškozené střechy a karoserie automobilů.Co dělat a jakých chyb se vyvarovat, abyste odškodnění dostali?
Nejčastější chyby dělají lidé ještě předtím, než ke škodě vůbec dojde. Buď na takové riziko nejsou pojištěni, nebo si například zvelebí dům, ale neupraví podle toho výši pojistné hodnoty (podpojištění).

Jak škodu nahlásit?

V první řadě škodu ohlaste co nejdříve! Možností je více. Můžete tak učinit buď zavoláním na klientskou linku příslušné pojišťovny, prostřednictvím webových stránek či přes mobilní aplikaci pro chytré telefony. Využít můžete i tištěný formulář, který má každá pojišťovna na svých obchodních místech. Následně si s vámi likvidátor dané pojišťovny dohodne termín prohlídky.

Na co nezapomenout?
Všechny škody, zejména odstraňujete-li je dříve, než dorazí likvidátor, pečlivě fotograficky zdokumentujte. Pořiďte přehledný seznam poškozených věcí, a je-li to možné, připojte k němu i pořizovací doklady, záruční listy atd.

A ještě upozornění na závěr: V rámci rizika „vichřice“ nelze uplatňovat například škody vzniklé v důsledku pádu stromu na budovu. V tomto případě se jedná o samostatné riziko. Naopak pokud se ze zmiňovaného stromu utrhne větev, která poškodí nemovité nebo movité věci, v rámci pojištění na riziko „vichřice“ máte na úhradu škody nárok.

Autor: Klára Bartošková, analytička Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.