Investice do podnikových dluhopisů

Návrat na Newsletter Říjen 2015

Jednou ze základních tříd aktiv, do kterých lze investovat, jsou podnikové (korporátní) dluhopisy, též označované jako High Yield dluhopisy. Představme si fond Parvest Bond World High Yiled, který je na tyto investice zaměřen.

Výrazem High Yield se označují dluhopisy, které se vyznačují vyšším potenciálním výnosem a vyšším podstupovaným kreditním rizikem. V praxi se nejčastěji jedná o firemní dluhopisy, které nespadají do investičního ratingového stupně.

Jen pro připomenutí – u dluhopisů je nejdůležitějším ukazatelem jejich kreditní kvalita, tedy míra rizika, že vydavatel dluhopisu zkrachuje a že nebude moci dluhopis (půjčené peníze) splatit. Kreditní kvalita je vyjádřena ratingem, který společnosti uděluje nezávislá ratingová agentura. Ratingové stupně se nacházejí na škále, kterou lze rozdělit na dvě pásma. Investiční stupeň a High Yield stupeň. Do investičního stupně spadají zejména státní dluhopisy rozvinutých zemí a firemní dluhopisy těch nejkvalitnějších globálních společností. Zřejmě nejvíce využívanou stupnicí ratingu je stupnice agentury Standard & Poor’s. Hodnocení AAA až BBB reprezentuje investiční stupeň. Nižší známky, tedy BB až D, pak stupeň High Yield. Čím vyšší písmeno, tím níže na stupnici a tím vyšší riziko. Touto jednoduchou logikou lze posuzovat i rizikovost jakéhokoliv dluhopisového fondu.

Pokud se podíváme dluhopisy, které tvoří portfolio fondu Parvest Bond World High Yield, a vyjádření jejich rizikovosti, uvidíme, že zhruba 34 % z nich má rating BB a 50 % rating B. Jedná se tedy o dluhopisy High Yield, ale s nejkvalitnějším ohodnocením, které v této kategorii dluhopisy mohou mít. Podrobněji viz graf níže.

Struktura fondu podle ratingu (%)

Portfolio je řízeno směrem k nízké době splatnosti. To je důležité v současné situaci, kdy zejména ve Spojených státech očekáváme růst úrokových sazeb. Ta se promítne i do poklesu cen dluhopisů, a to tím více, čím delší je jejich splatnost. Průměrná doba do splatnosti dluhopisů v portfoliu tohoto fondu je 2,98 roku. Modifikovaná durace portfolia pak 4,30 roku.

Pokud jde o regionální složení společností, jejichž dluhopisy jsou ve fondu nakoupeny, pak fond nevybočuje z průměru trhu. Obecně platí, že více než polovina celosvětového trhu High Yield dluhopisů připadá na USA. Podobně je tomu v tomto fondu, kde 59 % připadá na emitenty z USA. Z pohledu sektorů se jedná o poměrně široce diverzifikované portfolio, bez převažujícího zaměření. Zajímavostí je omezení maximálně 10 % na finanční sektor.

Struktura fondu podle země emitenta (%)


Struktura fondu podle sektoru emitenta (%)

Výkonnost fondu je srovnatelná se High Yield trhem, který letos nijak závratných výnosů nedosahuje. Z dlouhodobého pohledu bychom od této třídy aktiv mohli očekávat výnosy kolem 4–5 % p. a. Pětiletý výnos fondu je aktuálně 3,77 % p. a. Výnosy v posledních letech viz tabulku níže.

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.