Pojištění schopnosti splácet aneb není sleva jako sleva!

Návrat na Newsletter Říjen 2015

Výši měsíčních splátek hypotečních úvěrů tlačí dolů nejenom stále ještě nízké úrokové sazby, ale i slevy formou sjednání dalších doplňkových produktů.

Jedním z nich je i pojištění schopnosti splácet. A právě na tento produkt, respektive na jeho výhodnost, bych se rád v následujícím článku podíval.

V první řadě je třeba se podívat na to, jaká rizika tyto produkty kryjí. Všechny banky mají v nabídce riziko smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a riziko ztráty zaměstnání. Pouze jinak pracují s jejich slučováním do různých variant.

* Měsíční pojistné při úvěru ve výši 2 000 000 Kč s úrokem 2 % a splatností 25 let.

Jak je vidět v předchozí tabulce, jsou částky za zajištění ochrany splácení rozdílné, nicméně pořád velmi zajímavé s ohledem na rizika, která zajišťují. Otázkou ale zůstává, zda uzavřít pojištění schopnosti splácet, které je součástí úvěru (jde o rámcovou pojistnou smlouvu, do které klient vstupuje) a zároveň poskytuje slevu na úrokovou sazbu hypotečního úvěru, nebo uzavřít samostatnou pojistnou smlouvu.

Výhodou samostatné pojistné smlouvy je jednak daleko větší variabilita rizik a jejich kombinací a jednak možnost zajistit nejen riziko neschopnosti hradit hypotéku, ale hlavně zajistit výpadek příjmů jako takových. Další výhodou je možnost využití daňového odpočtu. Ale jak uvidíte na následujícím příkladu, může být samostatná pojistná smlouva výhodnější i bez těchto státem „garantovaných“ výhod.

Příklad:
Třicetiletý pan Vomáčka si bere na nákup rodinného domu hypoteční úvěr v Komerční bance, a to ve výši 2 000 000 Kč se splatností 25 let.

Varianta č. 1
Pan Vomáčka se rozhodl, že si sjedná pojištění schopnosti splácet, které je součástí úvěru. Toto pojištění kryje následující rizika: smrt, invalidita III. stupně a pracovní neschopnost. Díky tomuto pojištění získá také slevu na úrokové sazbě 0,2 %, která bude tedy 2 %.

Měsíční splátka úvěru: 8 477 Kč
Měsíční platba pojištění: 700 Kč
Úroky zaplacené za celou dobu splatnosti: 543 459 Kč
Celkem zaplacené pojistné: 210 000 Kč
Úspora vzniklá odpočtem zaplacených úroků: 85 519 Kč
Celkové náklady pana Vomáčky: 667 940 Kč


Varianta č. 2
Pan Vomáčka se rozhodl, že si sjedná samostatné pojištění, které ale kryje pouze úvěr. Toto pojištění kryje následující rizika: smrt, invaliditu III. stupně (s klesající částkou) a pracovní neschopnost. Tímto rozhodnutím nezískal žádnou slevu a úroková sazba bude tedy 2,2 %.

Měsíční splátka úvěru: 8 673 Kč
Měsíční platba pojištění: 510 Kč
Úroky zaplacené za celou dobu splatnosti: 602 318 Kč
Celkem zaplacené pojistné: 153 000 Kč
Úspora vzniklá odpočtem zaplacených úroků: 90 348 Kč
Kapitálová hodnota na konci pojistné doby: 29 856 Kč
Celkové náklady pana Vomáčky: 635 114 Kč


Jak je vidět, ve výše uvedeném příkladu, je pro pana Vomáčku výhodnější uzavřít k hypotečnímu úvěru samostatnou pojistnou smlouvu. Je pravdou, že mohou existovat případy, kdy toto tvrzení nebude podloženo výhodností v korunách, ale pořád zůstávají v platnosti výše zmíněné výhody. Těmi jsou větší variabilita rizik, možnost zajistit celkové příjmy pojištěného, dále potom možnost zahrnout další členy domácnosti (manželku, děti, …) do jedné pojistné smlouvy. Tyto a další výhody, dle mého názoru, kompenzují případné vyšší náklady na toto řešení.

Pokud si nejste jistí, jakou variantu zvolit ve svém případě, neváhejte kontaktovat svého finančního poradce, který vám rád poradí.

Autor: Jiří Sýkora, analytik Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.