Dočká se doplňkové penzijní spoření nějaké změny?

Návrat na Newsletter Říjen 2015

Doplňkové penzijní spoření je produktem, o kterém nerozhodují samy penzijní společnosti, ale stát.

S návrhy na změny přichází k tomuto účelu sestavená důchodová komise a občas se s nějakým nápadem objeví i některý z politiků. Změny v zákoně číslo 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen DPS), pak musí projít všemi kroky schvalovacího procesu, než vejdou v platnost.

Druhým čtením Poslanecké sněmovny prošel například návrh na nastavení fixního věku 60 let pro nárok na výběr dávek, tak jak je tomu u starých transformovaných fondů. Lidé, jejichž důchodový věk by byl stanoven na 65 let, by nemuseli krátit svůj státní důchod z toho důvodu, že chtějí do penze odejít předčasně. Tento horizont pěti let by vykryli ze svého penzijního spoření. Přičemž je zapotřebí nepodcenit výši příspěvku, který si člověk na spoření posílá. V případě nízkých částek se může stát, že si do penze ani nestihnete naspořit.

Uveďme si příklad dvou mužů, jejichž požadovaný příjem v penzi je 20 000 korun. První muž má do důchodu 25 let a druhý 45 let. Protože chtějí jít do důchodu o pět let dříve, než je jejich důchodový věk, mají na naspoření potřebné částky právě o pět let méně. Dále berme v úvahu i to, že průměrně bude jejich fond vydělávat ročně cca 3 až 4 % (vyvážený fond). Aby si mohli oba pánové dopřát penzi ve výši 20 000 korun, která by jim byla vyplácena po dobu pěti let, museli by mít naspořeno alespoň 1 200 000 korun. První muž by si musel po dobu 20 let platit měsíčně 3 400 korun a druhý muž má na naspoření této částky dvakrát delší dobu, tudíž by si platil mnohem méně, a to 1 200 korun. Samozřejmě je důležité, aby si tito pánové spořili dál i v penzi. Plně by využívali výhod státních příspěvků a zároveň by nebyli odkázáni jen na státní důchod, jehož výše je značně nejistá. Rozhodně doporučujeme doplnit penzijní spoření i jinými produkty, jako jsou například programy pravidelného investování.

Penzijní spoření pro děti
Dalším z bodů návrhu na změnu zákona o DPS je zavedení hranice 0 let věku pro vstup do spoření. To znamená, že by rodiče mohli založit penzijní spoření svým dětem, dokonce i těm, které se právě narodily. Ve chvíli, kdy by dítě dosáhlo 18 let, by mu byl umožněn částečný odkup z naspořené částky. Bohužel z té sumy by byly státu vráceny státní příspěvky. Založení spoření na penzi pro dítě se zdá být na jednu stranu nesmyslné. Jako rodič chci svému dítěti naspořit na studia, na start do života, a o svoji penzi, ať se postará samo. Proto bude důležité, aby nebyl tento produkt u dětí prioritní. První založím nějakou investici, spoření včetně stavebního, a až poté mohu přemýšlet nad penzijním spořením.

Z jiného pohledu může mít penzijní spoření u dětí výchovnou funkci. Už na základní škole by měly být děti naučeny základnímu finančnímu myšlení.

Byla projednána i další daňová zvýhodnění, větší otevření investičních možností jednotlivých fondů. Stále se ale neobjevují žádné radikálnější změny. K čemu je navýšení daňových odpočtů u zaměstnanců i zaměstnavatelů, když ani jedna strana daňových odpočtů plně nevyužívá. Průměrný příspěvek zaměstnavatele se pohybuje okolo 700 korun a zaměstnanci si platí v průměru 800 korun měsíčně. Z průměrných výsledků vyplývá, že většina účastníků vůbec nevyužívá daňového zvýhodnění.

Protistranou a zároveň pozitivem všech změn a dohadů o DPS je fakt, že je podporováno napříč politickým spektrem, a všichni se shodují na tom, že jde o stěžejní produkt pro zabezpečení na penzi. V portfoliu každého klienta by tak rozhodně neměl chybět.

Možností, jak si naspořit na penzi, je samozřejmě více. Váš finanční poradce vám rád pomůže vybrat vhodnou variantu.

Autor: Anežka Kneeová, analytička Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.