Z dětského tábora noční můra

Návrat na Newsletter Červenec 2015


Tábor není zájezd! Zdá se vám to jasné? Kdepak. Situace je o dost složitější. Zájezd může pořádat jen cestovní kancelář nebo agentura, která k tomu navíc potřebuje patřičné oprávnění. Oproti tomu dětský tábor může pořádat prakticky kdokoli. Povinnosti pořadatelů a vedoucích však upravuje nový občanský zákoník a další různé vyhlášky. Vedoucí táborů jsou podle občanského zákoníku odpovědní za náležitý dohled nad svěřenými dětmi.

 

Avšak vedoucí, který vykonává nad dětmi dohled, je odpovědný pouze za předpokladu, že dohled zanedbal. Zanedbání dohledu je vždy nutné posuzovat dle konkrétní situace. Pokud například vedoucí nechají koupat děti samotné v rybníku a některé z nich by se topilo, vedoucí budou za újmu na jeho zdraví plně odpovědní. Jestliže si však dítě odře koleno během společné hry, tak za takový úraz vedoucí zpravidla odpovědný nebude.

Potřebuje dítě pojištění na tábor?


Na dětském táboře může dojít k situaci, kdy dítě poškodí cizí věc nebo zraní svého kamaráda. V takovém případě bude hrát roli několik faktorů. Nejprve bude nutné posoudit, zda dítě s ohledem na svůj věk mohlo být za způsobenou škodu odpovědné, tedy zda bylo schopné posoudit následky svého jednání a své jednání ovládnout. Pokud dítě bylo schopné následky svých činů posoudit, tak zůstává ke zvážení případná odpovědnost vedoucího, který nad dětmi vykonával dohled. Jestliže byla škoda způsobena zanedbáním dohledu, měli by ji nahradit společně a nerozdílně vedoucí i dítě, které škodu způsobilo. Je také samozřejmě možné vzít v potaz i případné spoluzavinění poškozeného (např. děti se poperou).

Zákonný zástupce nese zodpovědnost za škody, které způsobí jeho děti úmyslně, nedbalostí či jinou činností, která je v rozporu s táborovým řádem. Děti samozřejmě zbrklé a nedbalé bývají. Mezi nejčastější pojistné události patří rozbitá okna, politý nábytek apod. V takových případech jsou odpovědní rodiče.

Na tábor se všeobecně nedoporučuje dávat dětem mobilní telefony, drahou elektroniku, šperky ani jiné cenné předměty. Pořadatel většinou zajišťuje možnost uložit cenné věci u oddílových vedoucích. V případě, že děti nebudou mít uloženy věci u svých vedoucích, nenese pořadatel za případnou ztrátu či odcizení žádnou odpovědnost.

Dítěti, které jede na tábor, můžete sjednat úrazové pojištění, a také není vůbec na škodu podívat se na pojistku na domácnost, zda máte připojištěnou i tzv. „odpovědnost za škodu v občanském životě“. Takové pojištění myslí na případy, kdy váš „silácký“ dorostenec nebo jeho „zmatená“ sestra někomu na táboře natrhnou kalhoty nebo třeba proletí chatkou.

Pojištění odpovědnosti je jednou z nejlevnějších pojistek na trhu. Na milionovou škodu se pojistíte za 400 až 600 Kč ročně.

 

Autor: Klára Bartošková, analytička Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.