Privátní finance online

Nadace Naděje dětem v roce 2014

Návrat na Newsletter Únor 2015

Naděje dětem je nadací zřizovanou společností Swiss Life Select a jejím hlavním cílem je pomáhat postiženým dětem. V roce 2014 podpořila děti částkou převyšující 1,4 milionu Kč a podpořila tak desítky dětí, neziskových organizací a nemocnic.

 

Jedním z významných projektů na podporu nemocnic byl společný projekt s Fakultní nemocnicí Brno - klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, které nadace pořídila hned několik přístrojů. Prvním byly přesné stříkací dávkovače. Tyto dávkovače slouží především při péči o novorozence a batolata, kdy dávkování léků musí být opravdu přesné. Stříkací dávkovače jsou velmi potřebné na jednotce intenzivní péče, při transportech dětí do nemocnice a také na operačním sále. Dalším ze zajištěného vybavení je moderní ultrazvukový přístroj, který bude využíván na ambulanci. Fakultní nemocnici Brno nadace podpořila významnou částkou 432 377 Kč.

 

Vedle nemocnic „Naděje dětem“ pomáhá rodinám, které pečují o postižené dítě, a náklady na kompenzační pomůcky jim zdravotní pojišťovna odmítá uhradit. Tyto děti ale bez kompenzačních pomůcek žít nemohou. Jedná se především o pořízení invalidních vozíčků, chodítek, rehabilitačních přístrojů a dalších věcí, které dětem zkvalitňují život. Je pro nás prioritou, aby tyto děti nebyly kvůli svému postižení vyloučeny ze společenského života. Proto jsme také vytvořili sociální projekt, který byl zaměřen na podporu autistických dětí. Oslovili jsme sdružení APLA, které pečuje o děti s artismem, a vybrali jsme pět dětí, kterým jsme uhradili asistenční službu na půl roku. Děti s těžkou formou autismu totiž potřebují mít svého asistenta, aby jim pomáhal ve škole, s úkoly a doprovázel je na mimoškolní aktivity. Autistickým dětem nadace přispěla 95 040 Kč na asistenční službu a dnes již víme, že tyto děti jsou s asistenty opravdu spokojeny.

 

Rok 2014 byl proto velmi úspěšný, nadaci se podařilo podpořit děti částkou 1 489 903 Kč. Děkujeme všem, kteří věří v pomoc nadace a už léta pravidelně posílají své příspěvky.

 

Autorka článku: Jitka Kadlčíková, Nadace Naděje dětem