Daňová potvrzení za rok 2014 – životní pojištění

Návrat na Newsletter Únor 2015

Kdy vzniká nárok na daňový odpočet? Pojištěný musí být zároveň pojistníkem a z pohledu daně z příjmů i poplatníkem. Výplata pojistného plnění je sjednána na dobu minimálně 60 měsíců od uzavření smlouvy. K výplatě může dojít nejdříve v kalendářním roce, kdy klient dosáhne věku 60 let. Novou podmínkou pro daňovou uznatelnost je od roku 2015 i předpoklad, že z pojištění nebude v průběhu trvání proveden mimořádný výběr nebo částečný odkup. 


Kolik činí odpočet


Maximální částka, kterou lze odečíst ze zaplaceného pojistného, je 12 000 Kč. Tato maximální suma platí i v případě, že má klient více smluv životního pojištění, u kterých mu vzniká nárok na daňový odpočet. Příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, se nezapočítávají do možného odpočtu daňového základu. Do zaplaceného pojistného, na které je možné uplatnit daňový odpočet, není zahrnuto zaplacené pojistné za rizikové pojištění a na připojištění, které není daňově uznatelné.


Důležité termíny


Potvrzení o pojistném, které bylo zaplaceno pojistníkem na soukromé životní pojištění v roce 2014, odesílaly pojišťovny na adresu pojistníka v průběhu měsíce ledna.
Pokud klienti toto potvrzení doposud neobdrželi, nechť se obrátí na infolinku pojišťovny nebo na svého poradce. Některé pojišťovny spolu s potvrzením zasílají dodatky k pojistné smlouvě ohledně daňové uznatelnosti v souvislosti se změnou zákona o dani z příjmů. Postup jednotlivých pojišťoven a kontakty naleznete v tabulkách níže.

 

Daňová potvrzení - tabulka 1Autor článku: Kamil Durčák, analytik životního pojištění Swiss Life Select